Spotkania te przez 10 tygodni odbywały się przy parafii św. Rocha w Białymstoku. W minionej edycji wzięło udział ponad 100 harcerzy i harcerek w wieku od 13 do 23 lat. Co tydzień spotykali się pod duszpasterską opieką kapelana Chorągwi Białostockiej ks. hm. Tomasza Kozłowskiego i kapelana Hufca Białystok ks. dh. Jakuba Targońskiego.

Podczas każdego spotkania poruszany był konkretny temat, np. dlaczego i jak się modlić czy w jaki sposób Bóg nas prowadzi. Po wykładzie był czas na dyskusję w małych grupach rówieśniczych, na wymianę doświadczeń, podzielenie się wątpliwościami czy świadectwem swojego życia. Był również czas na odpowiedzi na trudne zagadnienia, nauka nowych piosenek religijnych oraz wspólna modlitwa uwielbienia.

W połowie kursu odbył się dodatkowy biwak wyjazdowy, podczas którego było więcej czasu na rozmowę, modlitwę wstawienniczą, spowiedź, na Eucharystię.

Kurs Alpha jako narzędzie ewangelizacyjne sprawdza się wśród białostockich harcerzy: w przeciągu 4 lat Harcerski Kurs Alpha w Białymstoku przeszło ok. 700 harcerzy i harcerek. Rozpoczęcie następnej edycji przewidywane jest we wrześniu tego roku.