W homilii abp Wojda podkreślał, że przykład życia św. Anny znany z tradycji chrześcijańskiej znajduje wciąż wielkie uznanie w oczach wiernych całego świata, a jej przesłanie na dzisiejsze czasy, tak bardzo odmienne od czasów, w których ona żyła, jest wciąż aktualne. Wskazywał, że św. Anna była niewiastą sprawiedliwą i pełną bojaźni Bożej, które to cechy są także dziś wzorem dla wielu kobiet i matek, które pragną we współczesnym świecie dobrze spełnić swoje powołanie i macierzyńską odpowiedzialność.

Cechy, jakimi się odznaczała, stają się w dzisiejszych czasach nad wyraz pożądane i aktualne. „ (…) żyjemy w epoce kolonizacji ideologicznej, która neguje odniesienie człowieka do Boga i stawia człowieka w centrum wszystkiego. Jeśli zanegujemy postawę sprawiedliwości człowieka wglądem Boga, to w życiu człowieka nie będzie też miejsca na sprawiedliwość względem drugiego człowieka. Jeśli człowiek przestanie być sprawiedliwy wobec Boga, to w imię czego miałby być sprawiedliwym wobec drugiego człowieka?” – zauważył Arcybiskup.

Odwołując się do przekazów tradycji chrześcijańskiej kaznodzieja opisał historię bogobojnego małżeństwa Joachima i Anny i ich trwające wiele lat modlitwy o potomstwo, które Bóg zechciał wysłuchać. Przypominając znaczenie sakramentalnego związku małżeńskiego mówił: „Jakże bardzo chciałoby się, aby taka postawa cechowała wszystkie nasze polskie rodziny, wszystkie nasze polskie chrześcijańskie rodziny. Być świadomym, być przekonanym, że małżeństwo to nie jakiś tam związek, nawet jeśli oparty na miłości mężczyzny i kobiety, ale związek święty, dokonany wobec Boga, to wielka rzecz. Ale, aby taką świadomość posiąść, trzeba rozbudzić w sobie pragnienie bycia z Bogiem, trzeba pozostawać z Nim w stałej zażyłości, przyjaźni, trzeba się modlić i wierzyć, dokładnie tak, jak to czyniła dzisiejsza Patronka. Jeśli tak będzie pojmowany związek małżeński, to również i każde poczęte w nim dziecię, będzie postrzegane jako najwyższa wartość, jako dar Boży”.

„Nieustanne odnawianie świadomości sensu rodzicielstwa, pojmowanego jako doniosłe wydarzenie, ukazuje, że życie ludzkie jest darem, który przyjmujemy po to, aby go ponownie ofiarować. Rodząc nowe życie, rodzice przekonują się, że dziecko, choć jest owocem ich wzajemnego daru miłości, jest zarazem darem dla obojga - darem, który wypływa z daru. A ponieważ jest darem Bożym, jest włączane do wspólnoty wiernych poprzez Chrzest święty. W tym objawia się sens macierzyństwa odpowiedzialnego za poczęte życie” – wskazywał.

Pasterz Kościoła białostockiego podkreślał, jak ważną rolę odgrywa rodzina w wychowaniu i przekazywaniu wiary. „Poczęcie nowego życia pociąga za sobą konieczność zapewnienia temu życiu godnego i odpowiedzialnego wychowania. I w tym przypadku dzisiejsza Święta daje nam cenne wskazania jak należy podjąć ten obowiązek. Swojemu ukochanemu dziecięciu, Maryi, przekazała wiernie tę samą mądrość i bojaźń Bożą, głęboki szacunek względem Boga i bliźniego, umiłowanie rzeczy Bożych i roztropność w posługiwaniu się rzeczami ziemskimi. Strzegła też pilnie i bacznie jej drogocennej perły niewinności, którą Maryja zasłynęła w dziejach świata jako niedościgniony wzór niepokalanego dziewictwa i czystości” – mówił.

Po kazaniu odbyło się odnowienie przysięgi małżeńskiej dla małżonków obecnych w bazylice, uczestniczących w VIII Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin zorganizowanej przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej.

Mszę św. koncelebrowali ks. Tadeusz Osiński, ks. Józef Skorodiuk, ks. Mieczysław Rzepniewski, ks. dr Paweł Rytel-Andrianik - rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ks. dr Piotr Arbaszewski - dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie oraz ks. dr Piotr Augustynowicz - sekretarz abp. Tadeusza Wojdy.

Na odpust przybyły dwie piesze pielgrzymki z Kosowa Lackiego i z Rytel Olechnych. Uroczystości w bazylice poprzedziła modlitwa różańcowa o wierność małżeńską. Nabożeństwo prowadzili członkowie Domowego Kościoła i doradcy życia rodzinnego. Następnie odbyła się konferencja pod tytułem „Zawierzenie Dzieci Jezusowi – chrześcijański ruch Matki w Modlitwie” wygłoszona przez prof. Bogumiłę Jędrzejewską – koordynatorkę regionalną ruchu Matki w Modlitwie.

Kolejnym punktem uroczystości była wspólna agapa, przygotowana przez członków parafialnego Domowego Kościoła, Akcji Katolickiej oraz zaprzyjaźnioną grupę z jednostki Strzeleckiej 5001 ZS „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Dzień odpustu zakończyła Droga Krzyżowa wokół kościoła w intencji wyproszenia daru potomstwa.

Święta Anna, patronka małżeństw, matek, wdów, piekarzy oraz żeglarzy objawiła się w nadbużańskiej wsi w 1510 roku prosząc, aby na wskazanym przez nią wzgórzu wybudować kościół i czcić w nim Boga w Trójcy Jedynego. Od tamtego czasu Prostyń jest sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny. Na tutejsze odpusty przybywają rzesze pielgrzymów z różnych stron diecezji i kraju, aby tu doznać łaski.

Zgodnie z wieloletnią tradycją na prostyńskim wzgórzu kościelnym wciąż rozbrzmiewają słowa pełne wiary: „Święta Anno, uproś wnuka, niech ma każdy, czego szuka”.