Uroczystość ku czci Apostołki jedności Kościoła, jak co roku, odbywa się w szczególnym okresie, pomiędzy Tygodniem Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan a Dniem Życia Konsekrowanego.

W tym roku, pomimo mroźnej aury, w niewielkiej świątyni gdzie spoczywają relikwie Błogosławionej i w przyległym do niej domu zakonnym rozbrzmiewało gorące dziękczynienie za łaskę świętości życia Matki Bolesławy, a także żarliwa modlitwa wstawiennicza i błagalna we wszystkich intencjach składanych w Sanktuarium.

Niezwykle wymownym stał się fakt, że wśród zanoszonych modlitw szczególnie wyraźnie wybrzmiały błagania zanoszone do Boga o łaskę umocnienia wiary oraz o trwałość i świętość rodzin.

Wobec aktualnej sytuacji polskich rodziny i licznych zagrożeń, które pojawiają się przed rodzinami, modlitwa za nie w Sanktuarium bł. Bolesławy, która Świętej Rodzinie z Nazaretu powierzyła założone przez siebie zgromadzenie zakonne, obok modlitwy o jedność Kościoła, staje się intencją priorytetową.

W Eucharystii odpustowej licznie uczestniczyły duchowe córki Matki Lament, Siostry Misjonarki Świętej Rodziny oraz wierni świeccy, czciciele Błogosławionej oraz przedstawiciel Kościoła prawosławnego. Po Mszy św. wierni mogli oddać cześć relikwiom Błogosławionej przez ucałowanie.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zostało założone przez bł. Bolesławę Lament w 1905 roku w Mohylewie nad Dnieprem, w celu przygotowania i realizowania idei zjednoczenia chrześcijan wschodnich z Kościołem katolickim, a równocześnie umacniania katolików w wierze, których jedność z Kościołem była zagrożona.

Aktualnie w Polsce siostry służą Kościołowi na 25 placówkach, głównie jako nauczycielki-katechetki, organistki, kancelistki, zakrystianki, przedszkolanki, opiekunki w świetlicach, pielęgniarki w szpitalach i hospicjum, opiekunki parafialne, w posłudze bezdomnym i samotnym. Obecnie Zgromadzenie liczy ok. 350 sióstr pracujących w Polsce, we Włoszech, w Zambii, w Kenii, w Stanach Zjednoczonych, na Białorusi, na Litwie i w Rosji.

W codziennym posłannictwie Siostry wspiera „Rodzina Misyjna bł. Bolesławy”. Jest to wspólnota ludzi świeckich, którzy włączają się w charyzmat i posłannictwo Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Pierwsza wspólnota Rodziny Misyjnej bł. Bolesławy powstała w Białymstoku przy domu zakonnym przy ul. Stołecznej 5 tuż po beatyfikacji założycielki Zgromadzenia Matki Bolesławy Lament w 1991 roku.