Pielgrzymi wyruszyli z białostockiej archikatedry po porannej Mszy św., której przewodniczył biskup pomocniczy Henryk Ciereszko. W homilii hierarcha przypomniał, że „pielgrzym ma zawsze określony cel swego wędrowania, a w sercu niesie sobie tylko znany jego sens”. 

Bp Ciereszko podkreślał, że całe życie człowieka jest pielgrzymowaniem do celu ostatecznego – do spotkania z Bogiem. „Wszyscy, którzy dziś wyruszają od Matki Bożej Ostrobramskiej chcą dotrzeć do zamierzonego celu i złożyć swoje prośby przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. To jest zrozumiałe jedynie dla ludzi wiary. Wszyscy, którzy dziś wyruszają czują, jak to jest ważne” – mówił. 

Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Ewangelia drogą do Boga”. Pielgrzymkowe rozważania na każdy dzień przygotował ks. prof. Józef Zabielski, moralista. "Przypomina w nich tę podstawową prawdę, że dojść do Boga możemy jedynie poprzez poznawanie Jezusa Chrystusa, czyli przez Ewangelię. Kto nie zna Ewangelii nie zna Chrystusa, dlatego chcemy nieustannie uzmysławiać sobie, że powinna nam ona towarzyszyć w codziennym życiu” – tłumaczy ks. Marcin Kuczyński, kierownik pielgrzymki. 

Pielgrzymkę tworzą cztery grupy: błękitna (studencka), zielona (charyzmatyczna), amarantowo-żółta (patriotyczno-papieska) i fioletowa (o charakterze pokutnym). 

Jest także piąta grupa, tzw. złota. Należą do niej ci wszyscy, którzy z różnych względów nie mogą fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, ale łączą się z pielgrzymami w modlitwie. Zawierzają im swoje intencje, a pielgrzymi modlą się w tych intencjach w czasie drogi. Członkowie grupy złotej zobowiązują się natomiast do modlitwy za pielgrzymów, podejmują rozmaite wyrzeczenia w ich intencji. W tym roku do grupy złotej zapisało się ponad 600 osób.

Rodzina, która od kilku lat mieszka w Belgii, tak wyjaśnia motyw wspólnego pielgrzymowania: „Zaczęliśmy pielgrzymować, kiedy jeszcze nie byliśmy zagranicą. Poznaliśmy się na pielgrzymce i już wówczas postanowiliśmy, że co roku będziemy iść i ponawiać nasze postanowienia, intencje. Wciągnęliśmy w to również nasze dzieci, które mają 11 i 8 lat. Wiktoria jest już 9. raz. Wiadomo, że w trakcie drogi z dziećmi czasami jest ciężko, każdego dnia inne problemy i trudności, ale po pielgrzymce już tęsknią na za rok”.

„Myślimy, że warto pokazywać dzieciom wartość tego pielgrzymowania. Jedną z intencji, z którymi w tym roku idziemy jest zdrowie naszego maluszka, które się urodzi w styczniu” – dodaje mama. 

Duchową opiekę nad pielgrzymami sprawuje 12 kapłanów. Pielgrzymuje również 10 kleryków i trzy siostry zakonne.

Pielgrzymka zakończy się 12 sierpnia przed wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. W Częstochowie do pątników dołączy Bp Henryk Ciereszko, który wraz z nimi wejdzie do sanktuarium, a wieczorem przewodniczyć będzie Mszy św. i apelowi dla pielgrzymów. Na Jasną Górę dojadą również autokarami członkowie grupy złotej. 


Bieżące informacje z pielgrzymki można znaleźć na stronie internetowej www.pielgrzymka.net.pl   Facebooku oraz na falach „Radia i” o godz. 11.50 i 16.50.