Spotkania rekolekcyjne rozpoczęły się w niedzielę o godz. 17.00 Eucharystią podczas, której uczestnicy rekolekcji, sięgając do Ewangelii po raz kolejny mogli przypomnieć sobie, że "Bóg jest miłością" i to jest powodem do nadziei i radości dla każdego człowieka. Bóg kocha każdego człowieka, taką samą i niezmienną miłością, bezwarunkową i niezależną od ludzkich ocen. Bóg kocha grzesznika, rozwodnika, cudzołożnika tak jak kocha Maryję, św. Franciszka, św. Jana Pawła II. Słowo Boże IV niedzieli Wielkiego Postu mocą tę prawdę naszej wiary przypominają. Niewierny naród stracił wszystko, co cenne i wartościowe, ale miłosierny Bóg zatroszczył się o wszystko, aby mogli powrócić do swojej ojczyzny z ziemi wygnania i niewoli. Św. Paweł przypomina, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i swoją łaską zbawia człowieka, którą przyjmujemy wiarą. W wierze chodzi o relację z Osobą. Rekolekcjonista pytał uczestników spotkania czy jesteśmy gotowi zawierzyć Chrystusowi? Radosna nowina płynąca z wiary i objawienia zapewnia nas, że Bóg nie potępia świata, lecz go zbawia. Trzeba tylko przyjąć światło Bożej Miłości, z ufnością wejść w światło, aby nie pozostawać w ciemności, daleko od Boga.

W poniedziałek 12 marca rekolekcyjne spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 nabożeństwem Adoracji Krzyża, w czasie której uczestnicy spotkania rozważali mękę i śmierć Chrystusa opisaną przez Ewangelistę Marka. Każda para i każda osoba uczestnicząca w poniedziałkowym rekolekcyjnym spotkaniu wróciła do domu ze świecą, która zapalona u stóp krzyża, zapłonie, według zachęty rekolekcjonisty także w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek w domu niesakramentalnych małżonków.

Rekolekcje pierwszego dnia zgromadziły ponad 50 osób, drugiego zaś dnia w spotkaniu uczestniczyło 30 osób.

Spotkania małżeństw niesakramentalnych odbywają się w naszej Archidiecezji od 2009 roku. Miejscem comiesięcznej Eucharystii (w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00) oraz spotkań formacyjnych jest dolny kościół parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku. Każdego miesiąca spotyka się ok. 15-20 małżeństw niesakramentalnych. Duszpasterstwo małżeństw niesakramentalnych istnieje w ramach duszpasterstwa rodzin Archidiecezji Białostockiej.