W tym celu Białostocka Caritas zakupiła ponad 700 plecaków ze środków, które pochodzą z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Plecaki będą rozdysponowywane do parafii, które zgłosiły chęć udziału w akcji. Parafie będą informować wiernych jak włączyć się w akcję.

Idea pomocy polega na tym, aby wziąć pusty plecak z kościoła i uzupełnić go w niezbędne przybory szkolne. Mogą to być: piórniki, zeszyty, kredki, farby, bloki, nożyczki, linijki, plastelina i wiele innych. Wypełniony plecak należy zwróć parafii do dnia 21 sierpnia. Proboszcz wraz z wolontariuszami zaangażowanymi w Parafialne Zespoły Caritas rozeznają potrzeby rodzin, by wyprawki trafiły do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy. Wyprawki zostaną rozdane dzieciom przed końcem wakacji.

Osoby potrzebujące powinny zgłosić się do własnej parafii, a nie, jak dotychczas, do centrali Caritas. „Pragnę, by w Roku Miłosierdzia akcja ta dotarła do wszystkich zakątków naszej Archidiecezji. Dlatego też tegoroczna edycja będzie przebiegała w nieco zmienionej formule, zgodnie z zaleceniami Caritas Polska. Pomoże nam to skuteczniej rozpoznać potrzeby parafian i dotrzeć z pomocą do najbardziej potrzebujących” - wyjaśnia ks. Adam Kozikowski, dyrektor białostockiej Caritas.