Do zawodów zgłosiło się 29 uczestników szkół ponadpodstawowych z miasta Białegostoku, z Sokółki, z Michałowa oraz z Białowieży. Uczestnicy napisali test, a następnie w części ustnej 6 najlepszych uczniów odpowiadało na pytania jurorów: ks. dr. Dariusza Wojteckiego, ks. dr. Adama Szota, ks. dr. Marka Kowalczuka. Zostali wyłonieni laureaci, którzy pojadą do Przemyśla na etap ogólnopolski.

Jak co roku, towarzyszyły nam emocje związane z rywalizacją, a także dużo radości i życzliwości.

To była już XXX Olimpiada Teologii Katolickiej. Świętując jubileusz sięgnęliśmy pamięcią do przeszłości. Oglądając przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną, widzieliśmy jak zmieniali się ludzie, wydarzenia, okoliczności na przestrzeni kolejnych lat. Niektórzy z dawnych uczestników zostali kapłanami lub katechetami, inni wykonują różne zawody, pielęgnując wartości katolickie.

Spotkaliśmy się dzięki życzliwości i wsparciu wielu darczyńców, w obecności lokalnych mediów.

Organizatorem eliminacji diecezjalnych OTK był Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej (katecheza.archibial.pl).