Inicjatywa Caritas ma zachęcić również do dostrzegania w życiu społecznym rosnącej grupy seniorów oraz ich potrzeb. Według prognoz GUS w latach 2015-2020 liczba ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie o 13,4 procent. „Celem kampanii jest zarówno zebranie konkretnych środków pomocowych, jak też zwrócenie uwagi społecznej na problemy ludzi
schorowanych i starszych” - wyjaśnia ks. Grzegorz Kłoczko, dyrektor białostockiej Caritas.

Prowadzona od 2005 r. kampania ma ekumeniczny charakter; uczestniczą w niej Caritas Kościoła katolickiego, Diakonia Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Eleos. Akcja trwa przez cały Wielki Post. Białostocka Caritas przygotowała w tym roku 10 tysięcy skarbonek.