Na początku Mszy św. relikwiarze zostały wniesione w uroczystej procesji i umieszczone przed ołtarzem. Równocześnie wierni mogli zapoznać się z życiorysem poszczególnych świętych, oraz z dziedzinami życia, którym patronują. Arcybiskup Ozorowski odczytał specjalną modlitwę wprowadzającą, po czym proboszcz parafii, ks. Grzegorz Kłoczko przywitał zebranych i poprosił Arcybiskupa o przewodniczenie Eucharystii, oraz wygłoszenie okolicznościowego kazania.

W homilii Arcybiskup Senior zauważył, iż podczas swojego życia spotkał wielu ludzi, którzy w późniejszym czasie zostali beatyfikowani i kanonizowani; wspomniał o bł. ks. Michale Sopoćce, Prymasie Tysiąclecia, czy św. Janie Pawle II. Przywołując swoje wizyty duszpasterskie w parafiach naszej Archidiecezji wskazał na to, że właśnie tam, wśród ludzi cierpiących, poświęcających się dla swoich bliskich mógł dotykać świętości. „I taka jest świętość zwyczajna i nadzwyczajna będąca pośród nas” – mówił.

Kończąc zauważył, że uroczystość instalacji relikwii tak wielu świętych jest dla wiernych umocnieniem wiary i przypomnieniem prawdy, że w naszej ziemskiej wędrówce nie jesteśmy samotni, „że nasza droga, na której stanęliśmy podczas chrztu św. prowadzi wprawdzie na górę wysoką, ale na tej wysokiej górze znajduje się bardzo cenny skarb. I właśnie ten skarb czeka na nas, aby stać się naszym. Bądźmy zatem pełni wiary, mocni nadzieją, a przede wszystkim zapatrzeni w Boga i niech święci, których czcimy pomagają nam dojść do Niego, gdyż On jest prawdziwie świętym”.

Po zakończeniu Mszy św. relikwie w uroczystej procesji zostały przeniesione do bocznego ołtarza i udostępnione do publicznego kultu wiernych. Każdy otrzymał pamiątkowy obrazek z wizerunkami świętych i modlitwą o świętość. Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku jest jedną z niewielu parafii, która posiada relikwie ponad 20 świętych i błogosławionych z Polski i świata.