Metropolita Białostocki, odwołując się do dzisiejszej liturgii słowa, w której św. Paweł przypomina: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, zauważył, że współczesny człowiek staje się coraz częściej „niewolnikiem przestrzeni i czasu”. Symptomami tego zniewolenia jest zbytnia troska o wygodę życia, czy też przesadne skupianie się na pracy lub rozrywce.

Coraz częściej można zaobserwować, szczególnie u ludzi młodych, popadanie w niewolę odnoszenia sukcesu, bez względu na poniesione koszty. „Owszem, rozwój intelektualny, zdobycie zawodu są ważne, ale równie ważne są relacje z Bogiem i drugim człowiekiem. Trzeba mieć czas na modlitwę oraz wspólne spotkania i wyjazdy z rówieśnikami” – mówił Abp Guzdek.

Odwołując się do swojej wizyty w ośrodkach Caritas Archidiecezji Białostockiej Metropolita wskazał na narkotyki i alkohol jako środki prowadzące do „wielkiej niewoli człowieka”. Niewoli, z której trudno wyjść samemu, jednakże przy pomocy „terapeutów, nauczycieli i kapłanów, można wyrwać się z tego zniewolenia i zasmakować prawdziwej, odpowiedzialnej wolności”.

Zwracając się do pielgrzymów Abp Guzdek apelował o to, aby według słów z dzisiejszej Ewangelii: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego” nie skupiali się na swojej przeszłości, ale zamykali kolejne rozdziały swojego życia. „Do nas należy „dziś” i tego „dziś” nie wolno nam zmarnować” – mówił.

Kończąc zaznaczył, że „wolność jest darem, a jeszcze bardziej zadaniem”. Rzeczywistością, która wymaga od każdego człowieka „podejmowania dobrych decyzji i mądrych wyborów”, a niekiedy „stoczenia walki, aby tej wolności nie utracić”. Wskazał na Różanystok jako miejsce, gdzie „prosimy, aby nam nigdy nie zabrakło odwagi, mądrości i rozsądku w walce o dochowanie wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”.

Jak co roku z Białegostoku i okolicznych miejscowości (m.in. Sokółki, Zalesia, Jasionówki, Suchowoli, Knyszyna, Zabłudowa, Czarnej Białostockiej) do Sanktuarium Matki Bożej Różanostockiej wyruszyły grupy pielgrzymów tworzące 41. Pieszą Pielgrzymkę Różanostocką pod przewodnictwem ks. Piotra Szmigielskiego. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 1,5 tys. osób, najmłodszy uczestnik miał 10 miesięcy. Na pielgrzymim szlaku wiernym towarzyszyło 20 kapłanów, klerycy, diakoni i siostry zakonne.

Pielgrzymka Różanostocka jest najstarszą diecezjalną pielgrzymką i odbywa się corocznie od czasu koronacji obrazu w tym Sanktuarium 28 czerwca 1981 r. Jest ona połączona z dziękczynieniem młodzieży za kończący się rok szkolny i akademicki.

Kustoszami różanostockiego sanktuarium, dzięki staraniom bł. bp. Jerzego Matulewicza, są od roku 1919 Księża Salezjanie. Obok działalności duszpasterskiej prowadzą tu ponownie od 2000 r. zamknięty przez władze komunistyczne w 1954 r. ośrodek dzieł wychowawczych pod nazwą Salezjański Dom Młodzieżowy oraz Bursę Salezjańską. Od 1987 r. sanktuarium w Różanymstoku nosi tytuł Bazyliki Mniejszej.