W homilii ks. dr Bogdan Skłodowski, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej, nawiązując do czytań liturgicznych podkreślał, że bardzo trafnie obrazują one kim był i jakim człowiekiem był Stanisław Kostka. „Wartości człowieka nie mierzy się jego długowiecznością, lecz mądrością. A o mądrości człowieka świadczy przede wszystkim jego właściwy stosunek do Boga i do ludzi” – mówił.

Przypominając historię życia Patrona polskiej młodzieży, wyjaśniał, że został on ogłoszony świętym nie dlatego, że umarł w wieku 18 lat, ale dlatego, że mimo młodego wieku jego serce było dojrzałe w miłości do Boga i drugiego człowieka, „dlatego, że zrozumiał, że wola Boża jest ważniejsza niż plany ziemskiej kariery, jakie snuli jego rodzice. Stanisław wybrał Boga ponad wszystko, dlatego Bóg przyjął go do siebie w tak młodym wieku’

Kaznodzieja przypomniał słowa Jana Pawła II, który uczył, że „człowiek jest sobą poprzez prawdę i staje się bardziej sobą przez pełniejsze poznanie prawdy”. „Obchodząc czwarty już tydzień wychowania , w tym roku pod hasłem „Prawda fundamentem wychowania”, musimy uwrażliwić się na konieczność poszukiwania prawdy i jej obrony przed wszelkim zakłamaniem, relatywizmem, przed półprawdą.

Ks. Skłodowski, zwracając się do uczniów, zachęcał ich do nieustannego poszukiwania prawdy i stawania w jej obronie. „A kiedy czasem nie będziecie pewni, gdzie jej szukać, kiedy będziecie czuć się zagubieni, niepewni, przypomnijcie sobie słowa Jezusa Chrystusa: «Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem», innymi słowy «Ja jestem prawdziwą drogą ku życiu, jeśli pójdziecie tą drogą, nie pomylicie się, nie zbłądzicie»”.

Rodziców, wychowawców i nauczycieli prosił o większą troskę o wychowanie dzieci w prawdzie. Podkreślał, jak wiele od nich zależy. „Nie wychowamy do prawdy, jeżeli sami nie będziemy żyli w prawdzie” - mówił. Apelował o szczerą i opartą na prawdzie relację z dzieckiem której podstawą są nie tylko słowa, ale świadectwo życia w prawdzie.

Na zakończenie Eucharystii Bp Ciereszko zawierzył dzieci i młodzież rozpoczynające rok szkolny Bożej opiece. „Niech w waszym życiu ujawnia się dobro, tak jak w życiu św. Stanisława Kostki. To piękny święty, który pomimo młodego wieku bardzo mocno ukochał Jezusa. Wiedział, co chce osiągnąć w życiu – pragnął je tak przeżyć, by jak najwierniej Go naśladować. A czy wy wiecie? Czy o to się troszczycie?” – pytał.

Zwracając się do młodych ludzi hierarcha podkreślał, że niezależnie od powołania, które przyjdzie im realizować w życiu, jeśli będzie je wypełniała miłość do Boga i drugiego człowieka, ich życie będzie zawsze szczęśliwe i spełnione.

Tydzień Wychowania to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich. Jest on obchodzony zawsze w tygodniu, w którym przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, 18 września. W tym przebiega on pod hasłem „Prawda fundamentem wychowania”.