Mszy św. dla pielgrzymów przewodniczył abp senior Edward Ozorowski. Koncelebrowali: ks. dr Wojciech Witkowski SDB, proboszcz i kustosz sanktuarium, ks. kan. Stanisław Gniedziejko, wicekustosz Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce, ks. Tomasz Zubrycki z Białegostoku, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej, ustępujący duszpasterz emerytów i rencistów, ks. dr Mariusz Okułowicz, wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Sokółce, nowo mianowany duszpasterz emerytów i rencistów, ks. dr Łukasz Żuk, dyrektor Domu Księży Emerytów oraz ks. kan. Józef Kuczyński, emerytowany kapłan w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Sokółce.

Przybyłych pielgrzymów powitał kustosz sanktuarium, ks. Witowski. Poinformował, że ks. Zubrycki, z racji podjęcia obowiązków Archidiecezjalnego Moderatora Żywego Różańca zakończył posługę Archidiecezjalnego Duszpasterza Emerytów i Rencistów, a jego następcą został ks. Okułowicz.

Arcybiskup senior w homilii nawiązał do słów Ewangelii dnia: „ (…) błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i go przestrzegają”. Zwrócił uwagę na wielkość i godność macierzyństwa oraz wartość ludzkiego życia, także w okresie od poczęcia do narodzenia, który „nie jest czasem jałowym”. Tą zaś, która uświęca macierzyństwo jest Maryja.

„Pielgrzymi, w tym seniorzy przybywający do Różanegostoku zaświadczają, że pragną słuchać słowa Bożego i go przestrzegania” - stwierdził. Zachęcał zgromadzonych do trwania w wierze i jej pogłębiania, co jest warunkiem godnego i dobrego przeżywania starości mimo różnych wyzwań, jakie niosą obecne czasy.

Nawiązując do obecności żywego Jezusa w Eucharystii, abp Ozorowski wspomniał o wydarzeniu eucharystycznym w Sokółce. Mówiąc o nieuchronności śmierci, wezwał wiernych do ufności Zbawicielowi i wiary w Jego miłosierdzie za przykładem św. Faustyny.

Na zakończenie Mszy św. ks. Tomasz Zubrycki przedstawił krótko dzieje duszpasterstwa seniorów, które abp Ozorowski powołał w roku 2007. W latach 2004-2006 organizatorem spotkań w Różanymstoku było środowisko seniorów z Sokółki, wraz z duszpasterzami - ks. Stanisławem Gniedziejką i ks. Józefem Kuczyńskim.

Ks. Tomasz podziękował wszystkim, którzy wspierali jego posługę i integrowali środowisko seniorów wokół Matki Bożej Różanostockiej, a także księżom salezjanom za zawsze okazywaną gościnność. Wspomniał też zmarłego niedawno abp. seniora Stanisława Szymeckiego.

Przedstawił również swego następcę, ks. Mariusza Okułowicza, życząc mu Bożego błogosławieństwa w nowej posłudze, zaś nowo mianowany duszpasterz podziękował za okazane mu zaufanie i zaprosił na przyszłoroczne spotkanie seniorów do Sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Sokółce.

Przed udzieleniem błogosławieństwa abp Ozorowski skierował do ks. Zubryckiego słowa podziękowania za wieloletnią posługę, a obecnym kapłanom za wspólną modlitwę. Wspomniał również zmarłego przed dwoma laty Henryka Cudnika, przewodniczącego koła rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce. Poprosił obecnych o pamięć modlitewną za tych seniorów, którzy odeszli już do wieczności.

Śpiewom podczas liturgii przewodniczył wielogłosowy chór mieszany „Sokólskie wrzosy” pod dyrekcją Doroty Tymińskiej oraz miejscowy organista Ryszard Borys.

Po mszy odbył się koncert pieśni maryjnych w wykonaniu seniorskich chórów i zespołów śpiewaczych. Śpiewający zaprezentowali interesujący repertuar i dobry poziom artystyczny. Nad przebiegiem koncertu czuwał Czesław Sańko, przewodniczący Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Sokółce.

Wystąpiły następujące chóry i zespoły wokalne ze swoimi dyrygentami lub kierownikami: chór „Kuźnia głosów” z Kuźnicy Białostockiej – Lilia Żylińska, chór „Janowianie” z Janowa– Lilia Żylińska, zespół wokalny „Szudziałowianie” z Szudziałowa – Lilia Żylińska, chór „Belle voci” z Sokółki – Paulina Oseńko, zespół wokalny „Pogodna jesień” z Krynek– Lilia Żylińska, chór „Epoka” z Korycina – Sylwia Szuchalska, chór „Czarna jagoda” z Czarnej Białostockiej – Krystyna Prokop, Powiatowy Chór Seniorów „Sokólskie wrzosy” z Sokółki – Dorota Tymińska, chór ,,Dąbrowianki” z Dąbrowy Białostockiej – Lila Żółtko, zespół wokalny „Wasilkowianie” z Wasilkowa – Monika Szymulewska, zespół wokalny „Trzcianianki” z Trzcianego – Irena Koweszko, chór „Kryniczanki” z Trzcianego – Małgorzata Gieńko.

Po przerwie obiadowej ostatnim punktem programu była prowadzona przez ks. Andrzeja Makarewicza modlitwa różańcowa przed obrazem Matki Bożej. Na odczytany został Akt Zawierzenia seniorów Różanostockiej Wspomożycielce.