"Urząd diakonatu jest powołaniem, jest wprowadzeniem w urząd duchowny w Kościele, jest wołaniem, które wymaga zaangażowania całego siebie, całej swojej osoby. Nie jest rzędu tych zawodów czy posług, które kończą się wraz z godzinami pracy, a później jest już tylko własne i prywatne życie" - podkreślał biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej.

W imieniu wszystkich zgromadzonych życzył diakonom, aby "dając siebie w pełni na służbę Chrystusowi, w pełni doznawali wewnętrznej radości, poczucia, że czynią coś wielkiego i pięknego dla Boga".

Dziękował ich rodzicom, którzy „rodzili w ich sercach tęsknotę za tym, co bardziej Boże”, za trud wychowania, oraz wszystkim, którzy towarzyszyli im na drodze powołania i tym, którzy bezpośrednio przygotowywali ich do dzisiejszego dnia przez formację kapłańską.

Zachęcał do modlitwy za nowo wyświęconych diakonów, „aby byli wierni tej pięknej służbie i aby przez ich posługę Bóg mógł czynić dobro w nas”. 

W uroczystości uczestniczyli abp senior Edward Ozorowski, ks. dr. Marian Strankowski - rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, moderatorzy i wykładowcy tej uczelni, a także księża proboszczowie i wikariusze, klerycy, siostry zakonne oraz rodzice, krewni i przyjaciele nowo wyświęconych diakonów.

Po Ewangelii kandydaci do diakonatu wypowiedzieli swoje przyrzeczenia, zobowiązując się do celibatu, do posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi i jego następcom oraz odmawiania modlitwy brewiarzowej. Najważniejszym momentem  święceń była modlitwa święceń, podczas której Bp Ciereszko wzywał mocy Ducha Świętego, by „uświęcił wybranych” oraz gest nałożenia rąk na głowę każdego z diakonów. Po modlitwie diakoni nałożyli strój liturgiczny - dalmatykę. Następnie, poprzez znak przekazania przez biskupa księgi Ewangelii, zobowiązali się do bycia jej głosicielami oraz nauczania i wypełniania z wiarą jej zobowiązań.

Po pięciu latach studiów i formacji seminaryjnej święcenia diakonatu otrzymali alumni piątego roku: Mieszko Czaplejewicz z parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej, Robert Osiecki z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie, Maciej Radziszewski z parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie i Jakub Taudul z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Nowo wyświęceni diakoni będą odtąd pełnić różne posługi w archidiecezji: diakoni mogą udzielać chrztu, rozdawać komunię św., czytać Ewangelię, przewodniczyć niektórym nabożeństwom, sprawować sakramentalia i prowadzić pogrzeby. Do szczególnych zadań diakonów należy zaangażowanie w działalność charytatywną Kościoła i poświęcenie się posługom miłosierdzia.

W ciągu najbliższego roku każdy z diakonów obroni pracę magisterską z wybranej dziedziny teologii. Białostoccy seminarzyści dyplomy zdobywają na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jutro, 28 maja br. o godz. 11.00 w archikatedrze białostockiej, Arcybiskup Metropolita Józef Guzdek udzieli święceń prezbiteratu czterem diakonom, absolwentom Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.