Komisji konkursowej przewodniczył ks. dr Dariusz Wojtecki, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Oddział w Białymstoku, natomiast członkami byli: ks. dr Bogdan Skłodowski, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz ks. Artur Sulik SDB, biblista. 

Etap diecezjalny konkursu przebiegał pod honorowym patronatem Abp Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego oraz Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

Uczestników przywitała Bogusława Wencław - Dyrektor Oddziału Okręgowego KSCCh w Białymstoku, a następnie swoje słowo do młodzieży skierował Arcybiskup Metropolita Edward Ozorowski. 

W dalszej części młodzież uczestniczyła w nabożeństwie Słowa Bożego, które poprowadził ks. dr Bogdan Skłodowski. Po odczytaniu regulaminu i zasad konkursu odbyła się część pisemna, trwająca 45 min. 

W przerwie przed częścią ustną wszyscy uczestnicy wzięli udział w świętowaniu jubileuszowej edycji konkursu przy kawałku tortu. 

Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa wyłoniła 7 osób, które wzięły udział w etapie ustnym. Przeprowadzono dwie tury, aby wyłonić kolejne miejsca. Finałowa siódemka zajęła następujące miejsca:

1. Paulina Markowska z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
2. Joanna Elżbieta Sierocka z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku 
3. Martyna Rutkowska z XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku 
4. Jacek Wojtulewicz z II Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku 
5. Elżbieta Czajkowska z XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
6. Kewin Buraczyk z I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
7. Patrycja Śliwonik z Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Starostwo Powiatowe w Białystoku, Firmę SAMASZ, Bank Spółdzielczy w Białymstoku i Podlaskie Kuratorium Oświaty.

Troje finalistów pojedzie na etap centralny do Niepokalanowa w dniach 6-7 czerwca br. i tam będzie reprezentować Archidiecezję Białostocką. 

Zakres merytoryczny XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej (2015/2016) obejmuje: Pieśń na Pieśniami, Ewangelię wg św. Mateusza oraz List do Efezjan wraz z wprowadzeniami, przypisami, komentarzami i słownikiem. Tekstem źródłowym konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011).