Ekumeniczne spotkanie rozpoczęło się w kaplicy seminaryjnej modlitwą nieszporów w intencji jedności chrześcijan. Przewodniczył im ks. dr hab. Radosław Kimsza, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Misiejuk z  Kościoła prawosławnego. Kaznodzieja zwrócił uwagę na złożony problem ludzkiej życzliwości. Odwołując się do fragmentu Dziejów Apostolskich wskazał, że dialog można prowadzić tylko wtedy, kiedy przyjmujemy postawę tubylców z Malty, okazujących swą pomoc św. Pawłowi.

Po nabożeństwie rozpoczął się panel dyskusyjny nt. „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia 20 lat po”.

Jako pierwszy referat wygłosił Krzysztof Różański, przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Przypomniał w nim dokument „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia”, zwrócił uwagę na jego znaczenie i rolę w procesie ekumenicznym.

Kolejnym prelegentem był prawosławny ikonograf Jan Grigoruk. W swoim wystąpieniu wyjaśnił znaczenie i symbolikę ikon dotyczących Chrztu Pańskiego. Przedstawił ich rys historyczny i proces kształtowania się współczesnej ikonografii.

Jako ostatni głos zabrał ks. dr Jerzy Lachowicz, wykładowca patrologii w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na proces kształtowania się rytu Chrztu Świętego, odwołując się do pism patrystycznych.