Trzeci etap pielgrzymowania zakończył się dnia 15 czerwca, gdy po Mszy św. i nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego w kaplicy sióstr pasterzanek pielgrzymi przeszli ulicami: Elizy Orzeszkowej, Jana Klemensa Branickiego i Świętojańską do kościoła św. Wojciecha.

Począwszy od 10. rocznicy beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej "Michael" organizuje pielgrzymowanie Szlakiem „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki” zapraszając do prowadzenia modlitwy na poszczególnych etapach różne wspólnoty katolickie działające przy białostockich parafiach leżących na trasie Szlaku.

Wieczorną Mszę św., która rozpoczęła ten etap pielgrzymowania, celebrowali ks. Jan Wierzbicki, proboszcz parafii św. Wojciecha i ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku. Ksiądz Wierzbicki, witając wiernych, pozdrowił pątników, na czele z księdzem kustoszem, przypominając wytyczoną na ten dzień trasę przemarszu.

Z uwagi na dzień wspomnienia św. Szarbela, przypomniał życiorys świętego.

W homilii kapłan, nawiązując do Ewangelii św. Mateusza o siewcy, podkreślił, że „słowa wydają plon”. Przypomniał, że 6 sierpnia obchodzone będzie święto Przemienia Pańskiego oraz 30. rocznica ukazania się encykliki św. Jana Pawła II Veritatis splendor (Blask prawdy). "W encyklice tej Papież, w opozycji do współczesnych prądów myślowych naucza, że istnieje nierozerwalny związek między wiarą a moralnością.(…) Traktowanie podstawowych wartości etycznych jako względnych, na przykład jako zależnych od celu, prowadzi do kryzysu człowieka" - zaznaczył.

"A przecież Jezus potwierdził dekalog podczas kazania na Górze, a potem w rozmowie z bogatym młodzieńcem (…). Blask prawdy możemy zobaczyć oczyma wiary; modląc się przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego oddajmy kult nie obrazowi, lecz samemu Jezusowi” - kontynuował ks. Wierzbicki.

"Niech dwie wielkie postaci, św. Szarbel i bł. Michał Sopoćko będą nam drogowskazami na drodze do zbawienia, na której obyśmy wydali plon stokrotny”- zakończył ks. proboszcz.

Po Mszy św. ks. kustosz przypomniał, że bł. Michał Sopoćko związany był kościołem św. Wojciecha poprzez posługę kapłańską, którą pełnił tu w roku akademickim 1961/1962, ostatnim roku swojej pracy formacyjnej w seminarium. Odprawiał Msze św. i nabożeństwa, wygłaszał niedzielne homilie, posługiwał w konfesjonale. Bliskie swemu sercu seminarium duchowne wspierał modlitwą, pomocą duchową i materialną, kierowaną zwłaszcza do uboższych kleryków.

Ksiądz Kozakiewicz przedstawił także intencję modlitwy na tym odcinku pielgrzymiego szlaku: „Przez wstawiennictwo bł. Michała, gorliwego wychowawcy duchowieństwa, módlmy się za kapłanów, aby wierni Chrystusowi, Najwyższemu Kapłanowi, całkowicie byli oddani misji ewangelizacyjnej w Kościele

i świecie”.

Modlitwę na Szlaku, w tym Koronkę do Bożego Miłosierdzia, prowadzili członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Wraz z pielgrzymami, odcinkiem Szlaku wiodącym z  kościoła św. Wojciecha do budynku przy ul. Słonimskiej 8 (w którym mieściło się kiedyś seminarium duchowne) wędrowali obaj kapłani.

U celu wędrówki, przed tablicą stanowiącą wyznacznik Szlaku, ks. kan. Andrzej Kozakiewicz, po udzieleniu błogosławieństwa, zaprosił pątników do udziału w następnym spotkaniu, które rozpocznie się 28 sierpnia o godz. 18.00 przy ul. Kraszewskiego 15b (kościół Matki Bożej Fatimskiej).