W homilii metropolita białostocki wyjaśniał, że odpowiedzią na pytania, dlaczego w czasie świąt Bożego Narodzenia spotykamy tak wiele gestów przebaczenia, życzliwości i pomocy drugiemu człowiekowi jest przyjście na świat Syna Bożego, który dokonał rewolucji w świecie wartości, odrzucając zasadę odwetu i nienawiści, a wprowadzając prawo miłości Boga i bliźniego.

„W Betlejem dokonało się niezwykłe wyniesienie ludzkiej natury. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa stał się jednym z nas, abyśmy odkryli w sobie i w innych, jak piękny jest człowiek i człowieczeństwo” – mówił.

Arcybiskup, nawiązując do starożytnej opowieści o Diogenesie, według której grecki filozof miał przechadzać się w słoneczny dzień po mieście z zapaloną latarnią wołając: „Szukam człowieka!”, zauważył, że dziś wielu ludzi mogłoby powtórzyć ten wymowny gest, nie tylko w swoich rodzinnych domach i najbliższym otoczeniu.

„Echo natarczywego wołania: «Szukam człowieka!», rozlega się także wówczas, gdy przyglądamy się debatom społecznym. Niejednokrotnie wypowiadane słowa są pełne bezpodstawnych oskarżeń, poniżania i pogardy. Wrażliwość została zdominowana przez skuteczność. Człowiek nie jest ważny, zupełnie się nie liczy. Liczą się tylko władza i sukces, jeśli nawet nie realny – to przynajmniej medialny” – stwierdził. Dodał, że spoglądając na sytuację na Ukrainie można mieć wrażenie, że poszła w niepamięć ewangeliczna zasada dostrzegania w drugim człowieku bliźniego.

Abp Guzdek wskazał, że nowość przyniesiona przez Jezusa Chrystusa „polegała na odkryciu w sobie i w innych prawdy o człowieku, który jest piękny wtedy, gdy kocha i szanuje drugiego człowieka”.

„Jezus przez swoich wyznawców pragnie kontynuować misję walki o poszanowanie każdego człowieka i jego godności. Dlatego w tę Świętą Noc, pośród wielu życzeń, przekażmy to najważniejsze: obyś na drogach swojego życia spotykał samych dobrych i szlachetnych ludzi” – mówił, przypominając, że w kraju, gdzie w oparciu o ewangeliczne wartości zrodziła się „Solidarność”, trzeba powtarzać za św. Janem Pawłem II całemu światu: „Jeden drugiego brzemiona noście! A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. Jedni przeciw drugim. I nigdy «brzemię» dźwigane przez człowieka samotnie. Bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza od solidarności”.

„Z betlejemskiej groty płynie zasadnicze przesłanie: Bądź człowiekiem – dobrym, wrażliwym i szlachetnym. Człowiekowi służ. Broń jego godności i honoru” – wskazał hierarcha, składając wiernym życzenia, by stawali się powodem zdumienia wielu, którzy w zachwycie będą mogli powiedzieć, ze spotkali Boga w szlachetnym człowieku.

Białostocką bazylikę archikatedralną pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny podczas Mszy św. o północy wypełnili mieszkańcy Stolicy Podlasia. Wraz z arcybiskupem metropolitą Eucharystię koncelebrowali księża pracujący w parafii archikatedralnej.

Pasterka tradycyjnie transmitowana była przez TVP3 Białystok. Można było ją również zobaczyć w serwisie internetowym archidiecezji białostockiej ArchiBial MEDIA oraz usłyszeć na falach Polskiego Radia Białystok.