Ksiądz Michał Sopoćko mieszkał w Białymstoku w latach 1947-75, miejsca związane z jego życiem wyznaczają trasę szlaku „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”. Spotkanie na szlaku rozpoczęto Eucharystią w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej. Na terenie tej parafii znajdują się dwa miejsca szczególnie związane z osobą bł. ks. Michała, są to budynek byłego seminarium duchownego, w którym był wykładowcą oraz ojcem duchowym i spowiednikiem alumnów oraz dom przy ul. Złotej 9, w którym wynajmował mieszkanie przez niemal cały białostocki okres swego życia.

Po Mszy Św. pielgrzymi wyruszyli z modlitwą, jak przed laty Ksiądz Michał Sopoćko, prosząc słowami koronki o Miłosierdzie Boże. Modlono się za Ojczyznę, w Święto Wojska Polskiego.

Pielgrzymi zatrzymali się przy budynku, w którym znajdowało się mieszkanie ks. Michała. Było to miejsce pracy naukowej, modlitwy i wypoczynku. Tu dojrzewały jego idee dotyczące apostolstwa Miłosierdzia Bożego oraz plany starań o kościelną aprobatę kultu. Następnie pielgrzymi dotarli do Kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa, w kościele tym już w 1949 r. zawieszony został obraz Jezusa Miłosiernego oraz powstało pierwsze w Białymstoku, żywe ognisko kultu Miłosierdzia Bożego. W okresie zakazu Stolicy Apostolskiej i zastrzeżeń lokalnej władzy kościelnej, co do szerzenia kultu w formach wywodzących się z objawień św. Faustyny, promienie na obrazie zostały zamalowane. Dziś, z odtworzonymi promieniami, odzyskał miejsce w świątyni, jako świadek trudnej drogi do ostatecznej aprobaty kultu Miłosierdzia Bożego w Kościele. W tym miejscu, pod krzyżem misyjnym, pielgrzymi odśpiewali Apel Jasnogórski i zakończyli jeden z etapów pielgrzymowania.

Kolejne spotkanie na szlaku odbędzie się 15 września 2016 r., rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Traugutta 25. Po Mszy Świętej nastąpi wspólnotowe przejście z modlitwą Koronki do kolejnych miejsc na szlaku.