W związku z powiększającą się skalą bezrobocia w województwie podlaskim narasta skala problemów materialno-bytowych. Rodziny w których występuje problem niepełnosprawności w sposób szczególny nie są w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb fizycznych i materialnych. Osoby niepełnosprawne często nie mogą poradzić sobie z ilością dotykających ich problemów, często uciekają w samotność i marginalizację społeczną, co wpływa destrukcyjnie na ich rodziny i funkcjonowanie całego systemu rodzinnego. Co za tym idzie brakuje im pieniędzy na żywność, leki, prąd, gaz oraz opał na zimę. Okres zimy jest trudny dla wszystkich rodzin, a w szczególności dla rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. Niskie temperatury, które zaczęły już występować od początku grudnia stwarzają zagrożenie zdrowia i życia wszystkich osób, a w szczególności osób niepełnosprawnych.

Adresatami akcji są osoby niepełnosprawne i ich rodziny korzystające z pomocy społecznej, zgłaszane przez kuratorów i sąsiadów, oraz podopieczni Caritas i innych instytucji pomocowych zamieszkałych na terenie powiatu białostockiego. Opał będzie rozwożony przez pracowników i wolontariuszy, kontrolujących na miejscu rzeczywistą potrzebę takiego wsparcia materialnego.

Akcja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego: „Wspieranie programów lokalnych na rzecz pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych w okresie zimy”.

Caritas Archidiecezji Białostockiej od wielu lat organizuje pomoc osobom i rodzinom najuboższym, m.in. rozdaje żywność, odzież, artykuły pierwszej potrzeby, prowadzi jadłodajnię, noclegownie dla kobiet, mężczyzn, daje schronienie samotnym matkom, prowadzi świetlice dla dzieci.

Caritas jest zawsze blisko ludzi i ich potrzeb. Każdy kto chce wesprzeć działania Caritas, może przekazać 1% swojego podatku na rzecz Caritas Potrzebującym KRS 0000269579.