Podczas Mszy św. sprawowanej w ich święto patronalne św. Mateusza Apostoła, Metropolita Białostocki podkreślał, że ich praca jest przede wszystkim służbą. Zaznaczał, że w dzisiejszych niespokojnych czasach pracownicy tego sektora administracji państwowej wezwani są przede wszystkim do „niesienia pokoju tam, gdzie go brakuje i ładu tam, gdzie panuje zamieszanie”.

Abp Ozorowski zachęcał zgromadzonych do godnego wypełniania obowiązków oraz patrzenia na rzeczywistość społeczną i drugiego człowieka na wzór Chrystusa, który nigdy nikogo nie potępił. Hierarcha podziękował funkcjonariuszom i pracownikom służb celnych, finansowych, skarbowych i podatkowych za ich codzienną ofiarną służbę w trosce o dobro kraju i sprawiedliwość społeczną.

W homilii ks. prał. Bogusław Zieziula, odwołując się do Liturgii Słowa przypomniał, że Jezus szukał właśnie takich ludzi jak Mateusz, aby ich uleczyć, czyli uwolnić od choroby grzechu, a niekiedy powołać do swojej służby. „Obecność Jezusa wśród grzeszników jest znakiem wypełniania się obietnicy przebaczenia. Tę łaskę Jezus przekazał Kościołowi, dlatego także on powinien wchodzić w środowiska, które najbardziej potrzebują leczącej łaski miłosierdzia i szukać zagubionych dzieci Bożych” - mówił.

Kaznodzieja wyjaśniał, że moment i sytuacja, w których Bóg wchodzi w życie człowieka i domaga się bezgranicznego oddania są przewidziane przez Opatrzność. Podkreślał, że Mateusz, słysząc wezwanie Jezusa „wykazał się dojrzałą decyzją i bezzwłocznie pozostawiając wszystkie sprawy życiowe, przez swoje doskonałe posłuszeństwo potwierdzał, że Pan wezwał go w stosownej chwili".

Ks. Zieziula zachęcał zgromadzonych, by w codziennym życiu szli za Chrystusem, a rów­nocześnie pozostawali zaangażowani w życie społeczne, w pracę i w służbę drugiemu człowiekowi. Wraz z pracownikami służb celnych modlił się za wstawiennictwem św. Mateusza „o łaskę głębokiej wiary, aby z niej wypływały myśli, słowa i czyny miłosierdzia”.

Na zakończenie Eucharystii delegacja białostockich służb celnych i skarbowych w imieniu wszystkich zebranych na uroczystości złożyła na ręce Arcybiskupa Metropolity podziękowanie za przewodniczenie Mszy św. oraz okazywaną życzliwość.

We Mszy św. w archikatedrze białostockiej licznie uczestniczyli dyrektorzy, naczelnicy, funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy sektora finansowego wraz z rodzinami oraz swoimi kapelanami i duszpasterzami.

Dzień Służby Celnej oraz pracowników finansowych, skarbowych i podatkowych jest szczególną okazją do podkreślenia znaczenia tych służb i sektorów dla gospodarki kraju, także do wspólnej modlitwy funkcjonariuszy i pracowników tych służb wraz z rodzinami za wstawiennictwem świętego patrona.

Za tydzień, w sobotę 26 września 2015 r. w pieszej pielgrzymce z Kuźnicy do Sokółki udadzą się pracownicy Służb Nadgranicznych, do których dołączą się także pracownicy służb skarbowych i ich rodziny.