Metropolita przypomniał w homilii, że Wielki Czwartek to dzień narodzin Eucharystii i Kapłaństwa. Uczestnikiem i szafarzem tych sakramentów staje się każdy kapłan poprzez włączenie do grona uczniów na mocy święceń kapłańskich.

Podkreślił, że Eucharystia, będąc najświętszym z misteriów Jezusa Chrystusa, wymaga, aby była celebrowana w sposób święty. „Nie można jej sprawować bez przygotowania i bez wewnętrznego nastawienia. Nie można jej traktować jak każde inne codzienne zajęcie. Życie kapłana musi być przedłużeniem Eucharystii, musi być niejako żywą Eucharystią!” – mówił.

Poranna celebracja Mszy św. Krzyżma jest celebracją wspólnoty kapłańskiej zgromadzonej wokół swojego biskupa, odtwarzającą Ostatnią Wieczerzę Jezusa z uczniami. „Dziś w tej katedrze was nie ma. Epidemia koronawirusa uniemożliwiła wam uczestniczenie w tej Mszy św. i zmusiła do pozostania w domu. Ale wierzę, że w tym momencie, nawet jeśli pozostajecie w domu, tworzymy razem wokół Jezusa jedną wielką wspólnotę kapłańską” – zaznaczył.

„Patrząc na puste sedylia widzę wasze kapłańskie oblicza, z których bije wielkie pragnienie wiernego trwania przy Chrystusie. To trwanie przy Chrystusie przekłada się na równie wierne pozostawanie w służbie drugiemu człowiekowi, która wyraża się na różne sposoby” – stwierdził Arcybiskup.

„W tym szczególnym dniu z głębi serca dziękuję Bogu i wam za to wasze wierne trwanie kapłańskie” – mówił Abp Wojda, dziękując zwłaszcza kapłanom emerytom, chorym i cierpiącym za ich duchowe i ludzkie wsparcie, jakim towarzyszą archidiecezji.

„Bądźcie zawsze świadomi tego wielkiego wyboru, jakim was obdarzył Chrystus, dopuszczając do swojego Kapłaństwa. Swoją postawą nie marnujcie nic z tego kapłaństwa, nie pomniejszajcie go i nie znieważajcie, nie profanujcie i nie dajcie powodów, aby inni je deprecjonowali. Unikajcie tego wszystkiego, co może być zgorszeniem dla wiernych i negacją Izajaszowego stwierdzenia, że jesteście „sługami Boga naszego”. Bądźcie świadomi, że każdy z was jest alter Christus – «drugim Chrystusem». To wielkie wyzwanie, bowiem do wielkich i świętych rzeczy jesteście powołani” – apelował pasterz Kościoła białostockiego.

„Kapłańska droga prowadzi zawsze przez Golgotę, na której stoi krzyż, przez cierpienie, wyrzeczenie, niekiedy odrzucenie i prześladowanie. Aby ją pokonać potrzeba mocy i świętości. A tę może wam dać tylko Jezus. Nie znajdziecie jej w sobie, jeśli nie będziecie zjednoczeni z Jezusem. Tę świętość buduje w was święta Eucharystia, modlitwa i częsty sakrament pojednania. Życie kapłana musi być odzwierciedleniem życia Jezusa. Tego oczekuje od was sam Chrystus i tego oczekują od was wierni. Kapłan musi tak żyć, aby zarówno wierzący jak i niewierzący widzieli w nim człowieka Bożego” – wskazywał.

Arcybiskup zauważył, że żyjemy w czasach, gdy kapłańskiej świętości potrzeba coraz mocniej i coraz więcej. „Rozumiemy, że w tym zlaicyzowanym i coraz bardziej głuchym na głos Boga, skorumpowanym grzechem i niewiernością świecie, kapłan nie może nie być znakiem nadziei. W przeciwnym razie stanie się jak zwietrzała sól do niczego się nienadająca, kamieniem skandalu, o który potykają się i upadają inni. Biada tym, którzy rozpraszają a nie budują Królestwa Bożego” – przestrzegał.

„Obmywaj się nieustannie w miłości Chrystusowej, aby nie cuchnąć grzechem i nie oddalać od siebie ludzi, lecz zapachem modlitwy, świętości i zjednoczenia z Bogiem, pociągać za sobą innych. Ze wszech miar broń się przed pokusą postawy Judaszowej, by patrzeć tylko na swoje potrzeby, lecz staraj się naśladować Marię z Betanii, która obmywa nogi Jezusa najdroższym olejkiem. Nie żałuj Jezusowi i innym cennego i szlachetnego olejku swojej kapłańskiej posługi i swojej świętości. Wypływaj na głębię nawet jeśli cię ona nieco przeraża i może odbiera siły. Nie bój się ryzykować dla Chrystusa” – zachęcał abp Wojda, życząc wszystkim kapłanom, aby w ich posłudze zawsze towarzyszyła im moc Jezusa Zmartwychwstałego.

Mszę św. bez udziału wiernych wraz Abp. Seniorem Edwardem Ozorowskim i Bp. Henrykiem Ciereszko koncelebrowali przedstawiciele duchowieństwa. Podczas liturgii Arcybiskup Metropolita poświęcił olej Krzyżma św., olej chorych i katechumenów, które kapłani poszczególnych parafii będą mogli odebrać w późniejszym czasie.

Kapłani i wierni mogli uczestniczyć w liturgii za pośrednictwem serwisu internetowego ArchiBial MEDIA.


Do archidiecezji białostockiej inkardynowanych jest obecnie 416 kapłanów, z czego blisko 40 posługuje poza granicami Polski, m.in. we Włoszech, Francji, Irlandii Płn., Niemczech, Szwajcarii, Belgii, Grecji, Ukrainie, USA oraz na misjach w Peru, w Papui Nowej Gwinei, na Kubie i w Kazachstanie.