Wszyscy uczestnicy należą do drużyn harcerskich działających przy parafiach (1 PDH „Faustyna”, 7 HDW „Szara Szekla”, 3 PDH „Quo vadis” i GZ „Wesoła Gromada”). Nad całością rajdu czuwali kapelani harcerscy: ks. Aleksander Dobroński, ks. Tomasz Piotrowski i ks. Tadeusz Białous.

W trakcie rajdu młodzież poznawała historię Polski i regionu, rozwiązywała szyfry, wykazywała się znajomością zasad pierwszej pomocy oraz zaliczała punkty sprawnościowe. Na zakończenie wszyscy spotkali się przy gorącym posiłku. 

Rajd uwieńczył apel i wspólna modlitwa w intencji poległych za Ojczyznę. Każdy patrol otrzymał pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. W tym roku puchar ufundowany przez Wojewodę Podlaskiego trafił do druhen i druhów z 1 Parafialnej Drużyny Harcerskiej działającej przy parafii św. Faustyny Kowalskiej w Białymstoku.

Honorowy patronat nad powyższą inicjatywą objął Wojewoda Podlaski, a nagrody ufundował Podlaski Urząd Marszałkowski. Organizatorem kolejnej edycji rajdu było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy”.