W homilii ks. Robert Koller tłumaczył dzieciom, że Msza św. jest wspominaniem i uobecnieniem ofiary Jezusa na krzyżu. W przytoczonym opowiadaniu wyjaśniał, że wspominanie oznacza, że Bóg czyni przeszłość „wciąż żywą teraźniejszością, która nas w siebie wciąga”. W ten sposób Ostatnia Wieczerza Jezusa jest obecna w każdej Mszy św.

Kaznodzieja podkreślał, że w Eucharystii uobecnia się nie tylko Ostatnia Wieczerza, lecz w niej staje się obecny sam Jezus, całe Jego życie i Jego śmierć na krzyżu. Przechodząc wraz z wybranymi dziećmi przez symboliczne drzwi, mówił, że Msza św. „przenosi wszystkich w inną rzeczywistość”. Objaśniał, że jest to rzeczywistość miniona, ale jednocześnie dostępna dla wszystkich - „po przekroczeniu drzwi”.

Po homilii odczytany został list, jaki do papieża Franciszka skierowały dzieci zrzeszone w Eucharystycznym Ruchu Młodych przy parafii Św. Antoniego w Sokółce. „Tu, w naszym kościele św. Antoniego, pięć lat temu wydarzył się cud eucharystyczny (…). Bardzo serdecznie prosimy Czcigodnego Papieża Franciszka, aby nam pobłogosławił. Aby została wzmocniona nasza wiara, nadzieja i miłość” – pisały w wysłanym do Watykanu liście, zapewniając Ojca Świętego o codziennej modlitwie za niego oraz o nieustannej adoracji przed Najświętszym Sakramentem.

„Z uwagi na to, że w tym roku w parafiach archidiecezji białostockiej nie jest przewidziana I Komunia św., do uczestnictwa w pielgrzymce arcybiskup metropolita zaprosił dzieci wszystkich klas szkół podstawowych” – mówi ks. Rafał Więcko – kierownik Archidiecezjalnej Pielgrzymki Dzieci do Sokółki.

„W tym roku dziękujemy za dar Eucharystii promując zarazem Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, które dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności wobec rówieśników na całym świecie braci i sióstr nie znających jeszcze Chrystusa” – dodaje ks. Więcko.

Na pielgrzymkę przyjechała misyjna grupa osób z Warszawy oraz koło misyjne z Czarnej Białostockiej. Specjalnym gościem sokólskiej pielgrzymki była Anna Sobiech, sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci.

Po Mszy św. na stadionie OSIRu w Sokółce miały miejsce wspólne gry i zabawy oraz liczne atrakcje o charakterze misyjnym.

Na zakończenie pielgrzymki rodzice i dzieci indywidualnie nawiedzali świątynię na chwilę modlitwy przed wystawionym wraz z Cząstką Ciała Pańskiego Najświętszym Sakramentem.