Abp Ozorowski zauważył, że droga dociekań naukowych do prawdy zawsze napotykała na trudności. „Nauka święciła swój tryumf wówczas, gdy starała się zgłębić prawdę bytu, świata i człowieka. W minionej epoce jedynie takie poszukiwania uznawano za naukowe. Wszelkie inne umieszczano w obszarze nauki lub techniki. Dziś, odkąd pojęcie scientia zawężono do badań eksperymentalnych, nauka zaczęła ślizgać się po powierzchni, a to, co dotąd nazywano nauką zaczęto uważać za nienaukowe, bo niesprawdzalne eksperymentalnie” – mówił.

Metropolita białostocki zauważył, że współczesne ideologie narzucają ludziom nauki swoisty punkt widzenia, sprzeczny ze zdrowym rozumem, a naukowcy, którzy im ulegają, wystawiają się na ostrą krytykę. „Nauka dziś często ulega polityce i ekonomii. Dotyczy to zwłaszcza początku i końca ludzkiego życia” – stwierdził.

Arcybiskup apelował do studentów o przekładanie wiedzy na codzienne życie i szukanie jego głębokiego sensu. Prosił, aby nie doprowadzili do tego, „że prości ludzie będą naśmiewać się z uczonych” oraz aby zawsze dążyli do prawdy, która jest jedynie w Bogu.

W homilii ks. dr Daniel Tumiel z Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Rzymie podkreślił, że szkolnictwo wyższe to nie tylko zdobywanie informacji i wiedzy, ale przede wszystkim formacja nowych pokoleń. Dlatego zadaniami uniwersytetów i wyższych uczelni są nie tylko badania naukowe i dydaktyka, ale także wychowywanie w dobrym, czyli „dźwiganie społeczeństw wzwyż”.

Kaznodzieja zaznaczył, że inauguracja roku akademickiego jest dla społeczności uniwersyteckiej bardzo ważnym wydarzeniem, dlatego gromadzi na wspólnej modlitwie, aby wzywać Bożej pomocy „na to, co dobre i piękne w zamiarach i planach, ale także na to, co się może okazać trudne i tym bardziej potrzebne w dynamice życia uczelni”.

Ks. Tumiel zauważył, że „współczesny świat, który w ostatnich dziesięcioleciach na nowo doświadczył potęgi ludzkiego umysłu przejawiającej się w rozlicznych odkryciach i postępie technologii, medycyny i myśli naukowej, doświadczył i doświadcza jednocześnie ludzkiej nienawiści, egoizmu, małości, zbrodni, terroru i grzechu”.

Przypomniał, że dokładnie 38 lat temu. 16 października 1978 r., nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie pojawił się biały dym, który oznajmił światu, że następcą Piotra został polski kardynał z Krakowa, Karol Wojtyła, który przyjął imię Jana Pawła II. Przywołał jego pierwsze kazanie, w którym mówił o konieczności odwagi zawierzenia Chrystusowi w ówczesnym świecie, który wcale nie był mniej skomplikowany od dzisiejszego. „To papieskie przesłanie nic nie straciło na wartości. Także dzisiaj, jak mówiliśmy wcześniej, każdy z nas potrzebuje Chrystusa i Jego mocy. Tylko On jest perspektywą jutra, która nigdy nie zawodzi, jest solidnym fundamentem na którym warto budować, Przyjacielem który nie zdradzi i nie opuści” – zaznaczył.

„Rozpoczynając nowy rok akademicki, każda uczelnia przeżywa swego rodzaju podwójną perspektywę: nazwałbym ją perspektywą dawania i brania. Z jednej strony grono profesorów i wykładowców, którzy dzieląc się posiadaną wiedzą rozdają studentom owoce własnej pracy, poszukiwań, przemyśleń i doświadczeń. Z drugiej zaś studenci którzy pobierają coraz większe ilości wiedzy po to by kształtować doświadczenie naukowe i przetworzyć niejako dorobek swoich profesorów na te domeny pracy w których w przyszłości przyjdzie im angażować się w rozwój społeczeństwa” – wskazywał kaznodzieja.

Na Eucharystii rozpoczynającej nowy rok akademicki zgromadzili się rektorzy, prorektorzy, dziekani, przedstawiciele senatów wszystkich białostockich uczelni wraz z pracownikami administracji, przedstawiciele lokalnych władz, profesorowie i alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz liczni studenci. We wspólnej modlitwie uczestniczyli również stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Przybyli do archikatedry powierzali Bogu nowy rok pracy 2016/2017, otwarty już uroczyście na białostockich uczelniach. Ks. dr Adam Miastkowski, duszpasterz akademicki zachęcał, by podejmowany trud złożyć w ręce Boga. Studentom życzył, „by dobrze wykorzystali to, co im oferują studia na naszych uczelniach i by wytrwali w mogących się pojawić przeciwnościach”.

Białostockie duszpasterstwa akademickie, zrzeszające studentów Stolicy Podlasia, działają przy archikatedrze oraz przy kościołach pw. św. Rocha i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

Duszpasterstwo Akademickie zaprasza studentów na Mszę św. akademicką w każdą niedzielę o godz. 19.30 w archikatedrze białostockiej, a także do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak spotkania, konwersatoria, nabożeństwa czy wyjazdy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.da.bialystok.pl.