Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 11.00 różańcem do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Następnie złożono wieńce przy Krzyżu Samorządowców i Parlamentarzystów Województwa Podlaskiego oraz przy Krzyżu Administracji Rządowej. W południe przy grocie odprawiona została uroczysta Msza św., której przewodniczył abp Senior Stanisław Szymecki. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Grzegorczyk - duszpasterz parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej.

Ks. Grzegorczyk, nawiązując do obchodów 1050-lecia chrztu Polski zwrócił uwagę, że wiara chrześcijańska kształtowała tożsamość polskiego narodu. „Ludzie, którzy administrowali naszym państwem, wiedzieli, że wiara chrześcijańska daje światło do zrozumienia człowieka i świata, że wprowadza ład w społeczeństwie, bo do miłości a nie nienawiści wzywa, do prawdy a nie do kłamstwa zobowiązuje” – podkreślał. Kaznodzieja, zastanawiając się nad jakością współczesnego chrześcijaństwa, odwołał się do słów papieża Benedykta XVI, który mówił, że wiara to decyzja przezywania codzienności z Bogiem.

Duszpasterz pytał: „komu potrzebne jest chrześcijaństwo miałkie i bez wyrazu?”. I odpowiadał: „Trzeba nam wrócić do naszego chrztu i odkryć, że mamy być świadkami Boga, mamy być ludźmi Boga, wszędzie tam, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy. Chrzest – to wielka rzecz, dla nas być może spowszedniała, a dla dorosłych, którzy o niego dopiero proszą, jest wielkim zaszczytem” – zauważył.

Zwracając uwagę pielgrzymów na znaczenie chrztu, ks. Grzegorczyk przypomniał postać Edyty Stein – św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy i doktora Kościoła. Zadając pytania o cierpienie i Krzyż Jezusa, zrozumiała ona, że chrzest św. i krzyż są ze sobą nierozerwalnie związane, że chrzest działa mocą przelanej na krzyżu krwi Jezusa. „Żeby chrzest mógł zgładzić grzech, musiało być najpierw cierpienie i śmierć Syna Bożego na krzyżu, a następnie zmartwychwstanie” – zaznaczył.

Duszpasterz zauważył, że krzyż mówi o dramatycznej walce Jezusa o człowieka. „Bóg zrobił wszystko, by zniszczyć grzech i być z człowiekiem - być z człowiekiem, który dzisiaj często mówi, że nie ma grzechu, i że nie potrzebuje przebaczenia, nie potrzebuje litości i miłosierdzia” - mówił.

W imieniu wszystkich zebranych pielgrzymów Burmistrz Wasilkowa złożył podziękowanie na ręce abp. Seniora za przewodniczenie Mszy św. i za Jego obecność.

Na zakończenie abp Stanisław Szymecki podzielił się z pielgrzymami świadectwem wiary i życzył zebranym w Świętej Wodzie, aby tak jak Jemu, wiara nigdy nikomu się nie znudziła. Arcybiskup Senior w ciepłych słowach podziękował zgromadzonym za przybycie, a nawiązując do kazania ks. Grzegorczyka, zachęcał bycia świadkami wiary.

Kolejną okazją do modlitewnego spotkania parlamentarzystów i pracowników administracji publicznej będą rekolekcje adwentowe, które odbędą się w dniach 4-6 grudnia 2016 r. w starym kościele farnym w Białymstoku.