Przed dziewięcioma laty, w rok po beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, ukazał się pierwszy numer miesięcznika Archidiecezji Białostockiej „Drogi Miłosierdzia”.Pismo przejęło spuściznę po dwóch poprzednich edycjach wydawanych przez Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej, najpierw jako „Czas Miłosierdzia” redagowany przez ks. Adama Skreczkę w latach 1995-2001, a później „W służbie Miłosierdzia” pod redakcją ks. Romana Balunowskiego w latach 2001-2009.

Już sam tytuł czasopisma jest zachętą do poznawania Bożego Miłosierdzia, a jednocześnie mówi o drodze, czy szerzej, o drogach, którymi Bóg ze swoją dobrocią i słowem – również tym pisanym – pragnie docierać do ludzi.

W nowej edycji czasopisma zaproszono do współpracy wielu nowych autorów oraz położono nacisk na stałe rubryki, które od początku zyskały wiernych odbiorców. W miesięczniku pojawiają się również teksty zamawiane u nowych autorów, w sposób szczególny od specjalistów z rozmaitych dziedzin teologii, kultury, życia społecznego, historii, aby ubogacać Czytelników ciekawie napisanymi i fachowymi artykułami. Przez dziewięć lat swoje materiały zamieściło w czasopiśmie ponad stu autorów.

Każde kolejne wydanie miesięcznika zawiera temat numeru, czyli blok pogłębionych aktualnych tematów związanych z rokiem liturgicznym, życiem Kościoła czy ważną bieżącą problematyką.

Ewangelizacja, edukacja religijna, promowanie kultury i historii Archidiecezji oraz Kresów dawnej Rzeczypospolitej, nadto pokazywanie życia parafii i wspólnot oraz porady z różnych dziedzin i ogłoszenia o ważnych wydarzeniach to priorytety przy przygotowywaniu każdego nowego numeru do druku. Warto również wspomnieć o patronacie medialnym, o który często zabiegają organizatorzy wielu wydarzeń religijnych i kulturalnych, a którym redakcja obejmuje te, wpisujące się w misję „Dróg Miłosierdzia”.

Niezwykle ważnymi działami czasopisma są relacje z wydarzeń w Archidiecezji – pismo towarzyszy temu wszystkiemu, co dzieje się w Kościele białostockim, relacjonuje, nagłaśnia, ale również utrwala i zapisuje w czasie.

Dzięki współpracy i życzliwości księży proboszczów i wikariuszy,„Drogi Miłosierdzia” docierają do wszystkich parafii Archidiecezji Białostockiej. Mają wielu abonentów w Polsce oraz za granicą. Bezpłatne numery co miesiąc kierowane są do białostockich szpitali, hospicjum, zakładów karnych oraz placówek Caritas.

Niezwykle ważnym zadaniem, które realizuje pismo jest promocja Patrona Białegostoku – błogosławionego ks. Michała Sopoćki – najbardziej znanego białostoczanina na świecie oraz dzieła, któremu poświęcił swoje życie.

W czasach, gdy niełatwo jest zachęcić i przekonać współczesnego człowieka do sięgania po prasę katolicką, „Drogi Miłosierdzia” atrakcyjną formą i ciekawą treścią starają się towarzyszyć życiu katolików, troszcząc się o ich wiedzę i duchowy rozwój.