Metropolita Białostocki zauważył, że Jan XXIII kochał Polskę, czego przejawem była jego wizyta w Polsce, jeszcze zanim został papieżem, i to, jak przyjmował Polaków jako patriarcha Wenecji i jako papież na Stolicy Piotrowej.

„Dziś problem patriotyzmu to także problem granic ojczyźnianych, gdyż w  tej kwestii pozostaje wciąż wiele pytań i niewiadomych” – stwierdził Arcybiskup. „W narodzie polskim wciąż widoczne jest ogromne pragnienie autentyzmu życia, opowiadania się za prawdą i autentycznymi wartościami, a nie za życiem ułudą czy szukaniem łatwizny. To zjawisko trzeba także przenieść na teren wiary, gdyż współczesny człowiek nie pyta zazwyczaj czy Bóg istnieje, ale na ile ci, którzy deklarują się jako wierzący, są autentyczni w swojej wierze. To, jacy jesteśmy, staje się dowodem na istnienie Boga, Który jest pośród nas i bez Którego życie byłoby niemożliwe” – mówił.

Abp Ozorowski podkreślił, że to, co Polacy zdobyli w ciągu wieków jako naród, wymaga ciągłej troski. „Dlatego proszę was wszystkich – apelował Metropolita - abyśmy po pierwsze nie zagubili celu do którego zdążamy, a po wtóre, byśmy kroczyli drogami Ewangelii”. Zachęcał także zgromadzonych, aby „naśladując wzory z przeszłości, starali się żyć tak, aby w nich jaśniała Ewangelia, a w ich życiu ważne było dobro Ojczyzny, bo jeśli Polskę tak nazywamy, to wymaga ona od nas umiłowania tego, co  służy jej dobru”.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. kmdr por. Jan Maliszewski. Wskazując na poświecenie dla Ojczyzny wielu pokoleń Polaków, wzywał do  podjęcia odpowiedzialności za losy narodu. Zachęcał – wobec kolejnej narodowej rocznicy – do uczynienia rachunku sumienia z dziesięciu minionych lat, od kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i  zadania pytania, na ile w przynależności do niej upatrujemy jedynie materialnych korzyści, a na ile jest ona poszukiwaniem wspólnych wartości.

We Mszy św. w archikatedrze uczestniczyli parlamentarzyści, najwyżsi przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, służby mundurowe, kombatanci, harcerze, młodzież szkół białostockich oraz poczty sztandarowe.

Miejskie obchody w stolicy województwa rozpoczęły się o godz. 8.30 złożeniem kwiatów przed obeliskiem 3 Maja przy ul. Zwierzynieckiej. Po  Mszy św., główne uroczystości rocznicowo-patriotyczne odbyły się na  Rynku Kościuszki przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie miały miejsce defilada, przemówienia i apel pamięci.

O godz. 14.00 na Rynku Kościuszki rozpoczął się pokaz sprzętu służb mundurowych, a od godz. 15. 00 w parku Konstytucji 3. Maja można oglądać pokaz sprawności kawaleryjskiej.

Tradycją ubiegłych lat, w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Kościelnej odbyła się kolejna edycja zawodów sportowych dla dzieci niepełnosprawnych, nad którymi honorowy patronat objął abp Edward Ozorowski. Dzieci mogły wziąć udział licznych konkursach i zawodach sprawnościowych, a dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody i  niespodzianki.