Przewodnikami pielgrzymki byli: moderatora diecezjalnego Żywego Różańca ks. Tomasz Zubrycki oraz opiekunowie parafialni: ks. Marek Wojszko, ks. Mirosław Stankiewicz, ks. Jan Filewicz, ks. Krzysztof Chajter i ks. Sławomir Laskowski.

XII Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca pod hasłem:„Ewangelizacja z Różańcem w ręku” rozpoczęła się Apelem Jasnogórskim i czuwaniem. Hasło pielgrzymki jest także hasłem VII roku Wielkiej Nowenny Różańcowej.

Rozważania podczas apelu moderator krajowy Żywego Różańca ks. Jacek Gancarek rozpoczął słowami "Ave Maryja, woła cały świat, Ave Maryja, Matko Boga i nas" . Kontynuował: "Dziś do apelu staje Kościół różańcowy w naszej Ojczyźnie, a liczy on 2 mln 200 tys. członków. W dobie życia bez Boga to my dajemy świadectwo wypełniania woli Bożej. Otrzymaliśmy wielkie zadanie na tej pielgrzymce – mamy ewangelizować z różańcem w ręku. Różaniec daje nam siłę i moc na obecną codzienność deprawującą dzieci, młodzież i rodziny".

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny w swojej konferencji wygłoszonej w sobotę 1 czerwca przytoczył słowa św. Maksymiliana: "Maryja jest najkrótszą drogą do Boga". Mówił też: "Przyszło nam żyć w czasach ogromnej sekularyzacji na ziemi polskiej. Odpowiedzieć na to możemy codzienną, wytrwałą modlitwą co czynią wspólnoty Żywego Różańca".

"Co z obroną krzyża w miejscach publicznych? Co z obroną katechezy, by miała właściwe miejsce pośród dzieci i młodzieży? Co z polskimi rolnikami? Co z nami wierzącymi, którzy często jesteśmy wyśmiewani i poddani kpinom" – pytał ks. Zbigniew Łuczak, moderator z diecezji łowickiej.

"Katolickie media są dzisiaj jednym ze sposobów docierania z Ewangelią do ludzi. Ta misja wpisuje się też w hasło tegorocznej pielgrzymki "Ewangelizacja z różańcem'" - mówiła siostra Emmanuela, sekretarz redakcji miesięcznika "Różaniec".

Do uczestnictwa w dziełach misyjnych, które z wielką żarliwością podejmowała bł. Paulina Jaricot, zachęcał ks. Jarosław Tomaszewski – przedstawiciel Dzieł Misyjnych. Mówił, że "z naszych miesięcznych  złotówek” powstają wielkie dzieła.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa płockiego Szymona Stułkowskiego, który podkreślił, że "trwa obecnie zamach na rodzinę, na życie dziecka nienarodzonego, ale zamach ten może być nieskuteczny, kiedy będziemy trzymać się źródła życia - Boga". Prosił również o modlitwę za ludzi młodych.

Radosnym momentem pielgrzymki był różaniec prowadzony przez dzieci z diecezji siedleckiej. Ich radość i entuzjazm z jakim wznosiły różaniec w górę przy każdym wezwaniu „Święta Maryjo” napawał optymizmem i nadzieją.