Jak podkreślał o. Edward Konkol, założyciel stowarzyszenia „Droga”, na wigilię w sposób szczególny zaproszone zostały osoby samotne i ubogie. „Wy jesteście szczególną tęsknotą Boga, który ma w dłoni coś, co was uleczy – miłość. Bylebyście tylko chcieli ten dar przyjąć” – mówił do zebranych. Dziękował wszystkim, którzy przyszli „by dzielić się nie tylko tym, co mają, ale przede wszystkim miłością”. „Miłość i dobro to jedyne rzeczy na świecie, które mnożą się, gdy je się dzieli”- dodał.

Po odczytaniu Ewangelii według św. Łukasza o narodzeniu Pańskim, Abp Edward Ozorowski, zwracając się do przybyłych na wigilijne spotkanie mówił, że najważniejszą nowiną dla dzisiejszego świata jest nowina o narodzinach Chrystusa. „Jeśli On się narodził, to oznacza to, że odtąd Bóg jest przy każdym człowieku. To ostatecznie w życiu ludzkim jest najważniejsze, bo jeżeli mamy Boga, mamy wszystko. To On jest u początku i u kresu naszej ziemskiej drogi i pomaga dojść tam, gdzie będzie pełnia życia i pełnia szczęścia” – podkreślał Metropolita Białostocki. Życzył wszystkim błogosławionych świąt, a na każdy dzień Nowego Roku mocy Chrystusowej i radości z wędrowania z Nim przez życie.

Następnie Abp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii zauważył, że wszystko co czynił i czego nauczał Jezus Chrystus można zamknąć przesłaniu o miłości bliźniego. „Chrystus uczy, że cała istota i sens ludzkiego życia zawiera się w miłości do Boga realizowanej poprzez miłość do bliźniego” – mówił. Podkreśliłrównież, że Ewangelia często ukazuje w kontrastowy sposób życie ludzi bogatych i biednych. „W tym kontraście widzimy jednak możliwość realizacji zbawienia dla każdego z nas. Ci, którzy są bogaci, otrzymali to wszystko od Boga i tym bardziej powinni okazywać miłosierdzie względem bliźniego, dzieląc się z nim swoim bogactwem” – zaznaczał wskazując, że doskonałym przykładem okazywania miłosierdzia drugiemu człowiekowi jest działalność stowarzyszenia „Droga”.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski życzył mieszkańcom miasta rodzinnych świąt oraz tego, aby na ich stołach nigdy nie zabrakło chleba, a na co dzień wyciągniętej do drugiego człowieka dłoni, aby radość płynąca Betlejemskiej Groty dodawała sił do dobrego życia.

Po błogosławieństwie udzielonym przez obu arcybiskupów i poświeceniu opłatków, przybyli na Rynek Kościuszki składali sobie świąteczne życzenia.

Wigilię zakończył wspólny posiłek. Zabrani częstowali się tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, które mogli także zabrać do domów. W ich przygotowanie włączyło się wiele firm oraz osób prywatnych, aby zwłaszcza ubodzy i bezdomni nie pozostali głodni.

Wigilia miejska w Białymstoku zorganizowana została już po raz siódmy głównie z myślą o osobach najuboższych, ale mogli przyjść na nią wszyscy chętni. Życzeniom i dzieleniu się opłatkiem jak co roku towarzyszył śpiew kolęd w wykonaniu dzieci i białostockich chórów. Na Rynku Kościuszki już od południa można było słuchać kolęd w wykonaniu dzieci ze Szkoły Estradowej im. Anny German oraz zespołu "Słońce w kapeluszu".