W homilii ks. prał. Roman Balunowski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku nawiązał do zakończonego niedawno okresu liturgicznego Narodzenia Pańskiego, „który naszą uwagę skierowywał na objawiającego się Mesjasza, którego można poznać i przyjąć przez wiarę”. 

Kaznodzieja przypomniał, że obecny rok duszpasterski przebiega pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”, co zachęca nie tylko do przyjęcia prawdy o zbawieniu przyniesionym przez Jezusa Chrystusa, ale także do dzielenia się Dobrą Nowiną z innymi. „Do tej misji w szczególny sposób są powołani pasterze Kościoła, kapłani i biskupi, wśród nich także Biskup Henryk. Specjalnym charyzmatem, z którego jest znany, jest szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia” - mówił ks. Balunowski.

Na zakończenie Mszy św. w imieniu białostockiego duchowieństwa oraz także wszystkich diecezjan, życzenia Księdzu Biskupowi złożył ks. kan. Dariusz Wojtecki, wicerektor AWSD. Wychodząc od wyjaśnienia etymologii imienia Solenizanta życzył, aby „był on potężny w głoszeniu Dobrej Nowiny, możny w mądrości podejmowanych decyzji i bogaty w szerzeniu prawdy o Bożym Miłosierdziu”. Zapewnił także o nieustannej modlitwie w jego intencji.