Punktem kulminacyjnym zlotu było odebranie Betlejemskiego Światła Pokoju od skautów Słowackich w miejscowości Svit.

Podczas wyjazdu harcerze codziennie uczestniczyli we Mszy Świętej, wzięli także udział w Nabożeństwie Światła oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wracając do Białegostoku druhny i druhowie odwiedzili Sanktuarium Królowej Polski na Jasnej Górze.