Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”– to hasło nowego cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050. rocznicy Chrztu Polski, która będzie przeżywana w 2016 r. Przez najbliższe cztery lata praca duszpasterska będzie się skupiała wokół następujących haseł: „Wierzę w Syna Bożego” (2013/2014), „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” (2014/2015), „Nowe życie w Chrystusie” (2015/2016), „Idźcie i głoście” (2016/2017). Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu. Będą to kolejno: świeca, krzyż, woda i biała szata oraz olej.

Przygotowanie do rocznicy Chrztu Polski jest ściśle powiązane z nową ewangelizacją. Zasadniczym celem tegorocznego programu jest podjęcie działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary w Syna Bożego, a także uświadomienia sobie łaski Chrztu świętego. To wszystko ma z kolei prowadzić do zaangażowania w życie wspólnoty i świadectwa chrześcijańskiego życia.

Praca duszpasterska w pierwszym roku nowego programu koncentrować się będzie na pogłębieniu katechezy rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka, a w przypadku ogółu wiernych – na kształtowaniu duchowości biblijnej i podjęciu konkretnych działań ewangelizacyjnych w parafiach. Rekolekcje kerygmatyczne, czyli prowadzące do osobistego wyboru Chrystusa i konsekwentnego naśladowania Go w codzienności rozpoczną się w parafiach w Wielkim Poście 2014 roku.

List Episkopatu Polski na I Niedzielę Adwentu


Wraz z pierwsza niedzielą Adwentu ruszyła całej Polsce już dwudziesta edycja akcji Wigilijne dzieło Pomocy Dzieciom. Hasło tegorocznej akcji brzmi: „Rozjaśnij dzieciom przyszłość”. Akcja polega na rozprowadzaniu charytatywnych świec bożonarodzeniowych z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z najuboższych rodzin. W tym roku rozprowadzonych zostanie ok. trzech milionów wigilijnych świec.

W Archidiecezji Białostockiej akcję prowadzą wspólnie archidiecezjalna Caritas, prawosławna Eleos oraz Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zamierzają rozprowadzić wspólnie blisko 30 tysięcy świec. Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczone będą m.in. na organizację kolonii dla dzieci, leczenie i rehabilitacje najmłodszych, dopłaty do obiadów, kupno przyborów szkolnych oraz przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z ubogich rodzin.

Akcję można wesprzeć kupując wigilijną świecę w parafiach, wysyłając SMS z hasłem POMAGAM na numer 72052 (koszt 2,46 zł z VAT) lub przez wpłatę na konto Caritas.

Szczegóły na stronie www.wigilijnedzielocaritas.com