Od roku 2000 akcja  jest realizowana przez trzy wyznaniowe organizacje charytatywne, Diakonię (Kościół Ewangelicko-Augsburski), Eleos (Kościół prawosławny) oraz Caritas (Kościół katolicki), aby wspólnie działać w jednym celu – poprzez promocję wigilijnej świecy pomagać dzieciom.

Caritas Archidiecezji Białostockiej w bieżącym roku przygotowała 29 tysięcy świec. Można je będzie nabyć we wszystkich parafiach naszej archidiecezji oraz w siedzibie Caritas przy ul. Warszawskiej 32. Koszt małej świecy wynosi 6 zł, średniej 10 zł, a dużej 14 zł. W dystrybucję świec zaangażowani są wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

W ramach WDPD w dniach 8 i 9 grudnia (godz. 11:00 – 13:00) odbędzie się Koncert Mikołajkowy przygotowany przez studentów Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku. Weźmie w nim udział ponad 350 dzieci z najuboższych rodzin z  poszczególnych parafii, dzieci ze świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych Caritas i Eleos, dzieci z Kościoła Chrześcijan Baptystów, a także dzieci uchodźców. Po części artystycznej dzieci zostaną obdarowane słodkimi paczkami. Spotkanie mikołajkowe  będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu, integracji dzieci z różnych środowisk i szerzenia idei ekumenizmu.

Edycji dzieła towarzyszyć będzie Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Kościuszki, gdzie na wspólnym stoisku Caritas, Eleos i Diakonii dostępne będą świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2012. W ubiegłym roku podczas jarmarku wolontariusze rozprowadzili  łącznie 258 świec pozyskując kwotę 2898,60 zł.

W 2011 roku w ramach WDPD udało się rozprowadzić ponad 3 miliony wigilijnych świec w całym kraju.

W 2012 roku, m.in. dzięki tej formie wsparcia  na bezpłatne kolonie Białostockiej Caritas mogło wyjechać 180 dzieci z ubogich rodzin. Nasza świeca pomaga również dzieciom w Afryce: 10 groszy z każdej zakupionej świecy zasila fundusz pomocy dla tego kontynentu


Idea akcji zrodziła się w 1994 roku podczas zebrania dyrektorów diecezjalnych Caritas w Rusinowicach. Dyrektor Caritas Polska, ks. dr Marian Subocz, zaproponował oparcie świątecznej akcji na polskiej tradycji wigilii, w której na stole ustawiana jest świeca symbolizująca życie. Od 19 lat jej głównym elementem jest rozprowadzanie świec, które zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dochód z rozprowadzania świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom, ich letni wypoczynek, dożywianie i leczenie. 

Od kilku lat kampania przekracza granice Polski. Wigilijne świece Caritas zapalane są na wigilijnych stołach naszych rodaków na Białorusi, Ukrainie, Litwie, w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Włoszech i innych krajach. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to nie tylko dystrybucja świec, to także kształtowanie postaw i próba uwrażliwienia ludzi na potrzeby tych, którzy sami nie mogą poradzić sobie z problemami.