„Każdemu z was życzę, abyście po latach formacji mogli stanąć przy ołtarzu Chrystusa. Niech czas spędzony w seminarium będzie dla was czasem wytężonej nauki i pracy nad sobą, abyście idąc do ludzi nieśli im orędzie o zbawieniu” – mówił metropolita białostocki, zachęcając kleryków do twórczych poszukiwań, by „byli tymi, którzy z pasją będą opowiadać innym o doświadczeniu spotkania z Bogiem i dzielić się z nimi swoją wiedzą i wiarą”. Wykładowców i moderatorów seminarium duchownego zaś prosił, by podchodzili do swoich wychowanków z miłością, ale też wymagali od nich, „bo świat wymaga dziś od kapłana coraz więcej”.

Nawiązując do trwającego w Rzymie Synodu o synodalności, arcybiskup docenił liczną obecność na uroczystości osób świeckich. „Troska o nowe powołania i o kapłanów to nasza wspólna odpowiedzialność” – podkreślał. Obecnym na inauguracji wiernym świeckim i przyjaciołom uczelni życzył, by zawsze spotykali się z otwartością, wdzięcznością i współpracą ze strony kapłanów.

„Jeśli ktoś zna i rozumie historię naszej Ojczyzny, powinien dostrzegać ogromną rolę Kościoła katolickiego. Kiedy Polska zniknęła z mapy Europy, trwała dalej w sercach i domach ludzi wierzących. Kościół był jedyną przestrzenią wolności nie tylko w czasie zaborów i okupacji, ale także całkiem niedawno – w czasie stanu wojennego. Dlatego potrzeba naszej troski o Kościół i o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić ewangeliczne przesłanie o zbawieniu i wolności, nierozerwalnie złączonej z odpowiedzialnością” – zaznaczał.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kaplicy seminaryjnej, podczas której homilię wygłosił ks. dr Adam Szot.

Po niej w auli św. Kazimierza odbyła się sesja inauguracyjna. Wraz z wykładowcami i studentami białostockiej uczelni duchownej wzięli w niej udział rektorzy wyższych uczelni Białegostoku, parlamentarzyści, przedstawiciele władz rządowych, samorządowych i miejskich województwa podlaskiego, służb mundurowych, organizacji oraz instytucji społecznych i kulturalnych, mecenatu, oraz pracownicy i przyjaciele uczelni. Przybyli także przedstawiciele seminariów duchownych z Łomży, Drohiczyna, Siedlec i Ełku.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił ks. dr Marian Strankowski, Rektor AWSD w Białymstoku, przedstawiając sprawozdanie z działalności uczelni z poprzedniego roku akademickiego.

Rektor podziękował za wieloletnią pracę wykładowcy bp. dr. hab. Henrykowi Ciereszko, ks. dr. Jarosławowi Grzegorczykowi, ks. dr. Dariuszowi Greleckiemu oraz ks. dr. Markowi Kowalczukowi. W gronie nowych wykładowców znaleźli się: ks. dr Marek Wysocki (wykłady z Pisma św.), ks. mgr lic. Łukasz Kisielewski (homiletyka), ks. mgr lic. Karol Swatkowski (teologia fundamentalna) i ks. mgr lic. Tomasz Kozłowski (teologia pastoralna).

Okolicznościowy wykład pt. „Moralne aspekty sztucznej inteligencji” wygłosił o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Jednym z głównych punktów uroczystości była immatrykulacja 2 alumnów roku propedeutycznego, którzy z rąk prof. Tomasika otrzymali indeksy, a następnie złożyli ślubowanie.

Ksiądz profesor wręczył także abp. Józefowi Guzdkowi dokumenty potwierdzające afiliację białostockiego seminarium do UKSW w Warszawie.

„W imię Boże rozpoczęliśmy 79. rok akademicki w historii białostockiego AWSD. Przygotowaliśmy się duchowo na ten moment przez rekolekcje. W tym roku wpisały się w nie śmierć i pogrzeb abp. Stanisława Szymeckiego. Było to bardzo ważne przeżycie dla alumnów i całej wspólnoty seminaryjnej. W modlitwie dziękowaliśmy za jego życie i posługę, modląc się dla niego o łaskę nieba” – mówi ks. dr Marian Strankowski.

„W białostockim seminarium w tym roku podejmuje formację 21 alumnów, w tym 2 na roku propedeutycznym. Powołań jest mniej, ale nie poddajemy się zwątpieniu, troszcząc się o każdego alumna i modląc się o nowe powołania. Wierzymy, że Pan Bóg jest Dawcą każdej łaski i każdego powołania. Trzeba ufnie i wytrwale się modlić w tej intencji’ – stwierdza.

Ksiądz Rektor nie kryje radości faktu, że dnia 14 września br. watykańska Dykasteria ds. Kultury i Edukacji zatwierdziła na kolejne 5 lat afiliację białostockiego AWSD do Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie. „W ten sposób swój szczęśliwy finał osiągnęły nasze wysiłki związane z przygotowaniem dokumentacji wymaganej przez Stolicę Apostolską” –wyjaśnia.

W związku z reorganizacją studiów seminaryjnych i wprowadzeniem roku propedeutycznego, w ubiegłym roku została zawarta nowa umowa o współpracy z Wydziałem Teologicznym UKSW w Warszawie. W myśl tej umowy, alumni kursów propedeutycznego, trwającego jeden rok, filozoficznego, trwającego dwa lata oraz teologicznego, trwającego trzy lata, mają status studentów Wydziału Teologicznego na kierunku „teologia”. Dlatego też indeksy alumnom roku propedeutycznego wręczył dziekan tego wydziału, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik.

Zgodnie z najnowszymi normatywami dotyczącymi instytutów studiów wyższych, rok temu abp Józef Guzdek powołał Instytut Teologiczny, którego dyrektorem został ks. dr hab. Andrzej Proniewski. W struktury tego Instytutu, kształcącego zarówno osoby zakonne, jak i świeckie, zostało włączone białostockie seminarium, które będzie jednak całkowicie zachowywać swoją autonomię.