O godz. 16.00 sala wypełniła się przedstawicielami jednostek samorządowych miasta i województwa. Byli obecni prezydenci, wójtowie, burmistrzowie i starostowie.

Uroczystość, na która przybyli nowowybrani przedstawiciele władz samorządowych i rady miasta rozpoczął prezydent Tadeusz Truskolaski. W okolicznościowym przemówieniu przypomniał, iż nowy białostocki stadion został zbudowany nie bez przeszkód, ale jest obecnie wizytówką miasta regionu oraz miejscem, gdzie 22,5 tys. kibiców może podziwiać rozgrywki sportowe i imprezy kulturalne.

Następnie Abp Ozorowski razem z hierarchą Kościoła prawosławnego dokonali poświęcenia obiektu. Poświęcono m.in. płytę boiska – miejsce zmagań białostockich piłkarzy "Jagiellonii".

W drugiej części spotkania głos zabrali wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, marszałek województwa Mieczysław Baszko oraz prezydent Tadeusz Truskolaski.

Po odczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim głos zabrał Abp Ozorowski, Pasterz Kościoła białostockiego. Zachęcał do współpracy rządzących i opozycję, tak aby, „w samorządach kierować się zawsze dobrem człowieka i społeczności lokalnej, a nie partykularnymi i partyjnymi interesami". 

Następnie zebrani na uroczystości, dzieląc się opłatkiem, składali sobie świąteczne życzenia. Uroczystość uświetnił śpiew kolęd w wykonaniu Chóru Policji.