15-087 Białystok
ul. Kościelna 1

tel.: 85-665-24-10
fax: 85-665-24-31
e-mail: lp.laibihcra@azehcetak
web: www.katecheza.archibial.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 9.00 - 13.30

Zadaniem Wydziału Katechetycznego jest troska o katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży i dorosłych, współpraca z placówkami oświatowymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi nadzorującymi oświatę. Wydziałem kieruje dyrektor, z którym współpracują wizytatorzy archidiecezjalni i dekanalni oraz doradcy metodyczni.

Dyrektor troszczy się o właściwy poziom przygotowania katechetów i wizytatorów nauki religii i katechezy parafialnej oraz ich formację stałą. Do jego kompetencji należy weryfikowanie wniosków proboszczów o zatrudnienie katechetów. Misji kanonicznych na jego wniosek udziela wikariusz generalny.


Dyrektor

Ks. dr Bogdan Skłodowski (tel. 85-665-24-09)

Sekretarz
S. mgr Teresa Bajda SAC (tel. 85-665-24-10)

Archidiecezjalna Wizytatorka Katechetów Świeckich i Zakonnych
dr Elżbieta Młyńska (tel. 85-665-24-08)

Konsultant ds. katechezy rzymskokatolickiej w CEN w Białymstoku
mgr Małgorzata Łazarska (tel. 85-73-29-867 / 9 w. 126)

Doradca metodyczny ds. katechezy rzymskokatolickiej:
mgr Urszula Zagan (tel. +48-504-211-305)