15-087 Białystok
ul. Kościelna 1

tel.: 85-665-24-10

e-mail: lp.laibihcra@azehcetak
web: www.katecheza.archibial.pl

Godziny pracy:
od poniedziałku do piątku: 9.00 - 13.30


Zadaniem Wydziału Katechetycznego jest w szczególności troska o  katechizację szkolną i parafialną dzieci, młodzieży i dorosłych, utrzymywanie kontaktów i nadzór nad placówkami nauczania i wychowania katolickiego, współpraca z placówkami oświatowymi oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi nadzorującymi oświatę. Wydziałem kieruje dyrektor, z którym współpracują: wicedyrektor, sekretarz, wizytator archidiecezjalny, wizytatorzy dekanalni, doradcy metodyczni i  konsultanci.


Dyrektor
Ks. dr Bogdan Skłodowski (tel. 85-665-24-09)

Wicedyrektor
Ks. mgr lic. Leszek Jakoniuk (tel. 85-665-24-09)

Sekretarz
S. mgr Teresa Bajda SAC (tel. 85-665-24-10)

Archidiecezjalna Wizytatorka Katechetów Świeckich i Zakonnych
dr Elżbieta Młyńska (tel. 85-665-24-08)

Konsultant ds. katechezy rzymskokatolickiej (CEN w Białymstoku)
mgr Jolanta Wysztygiel (tel. 85-732-98-67 wew. 124)

Doradca metodyczny ds. katechezy rzymskokatolickiej (MODM w Białymstoku)
mgr Urszula Zagan (tel. +48-504-211-305)