W Archidiecezji Białostockiej posługuje siedemnaście żeńskich zgromadzeń zakonnych i pięć męskich – Towarzystwo Salezjańskie (salezjanie), Zgromadzenie Księży Werbistów (werbiści), Towarzystwo Jezusowe (jezuici), Instytut Dobrego Pasterza oraz Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia. Służą one Kościołowi lokalnemu, dają świadectwo życia zakonnego oraz prowadzą różne aktywności duszpasterskie. Działalność ta zazwyczaj prowadzona jest przy parafiach lub w ścisłej współpracy ze wspólnotami parafialnymi. Aktualnie w Archidiecezji posługuje ponad 200 osób konsekrowanych.

Księża Salezjanie prowadzą działalność parafialną i aktywność zgodną z charyzmatem zgromadzenia. Salezjanie w Różanymstoku prowadzą Salezjański Dom Młodzieżowy dla 150 chłopców. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze resocjalizacyjnym dla młodzieży niedostosowanej społecznie. W strukturze Salezjańskiego Domu Młodzieżowego znajdują się: Salezjański Ośrodek Wychowawczy, Bursa, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
Księża Werbiści prowadzą parafię oraz dom rekolekcyjny. Propagują także posługę misyjną, prowadzą stowarzyszenie pomocników misji, organizują wystawy popularyzujące kulturę krajów misyjnych i pracę misjonarzy. Wraz ze Stowarzyszeniem „Droga” od 20 lat prowadzą dom dla dzieci z rodzin patologicznych.
Jezuici prowadzą działalność duszpasterską przy ul. Południowej w Białymstoku. Stworzyli tu grupy Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Prowadzą również Szkołę Kontaktu z Bogiem, która organizuje comiesięczne spotkania w cyklu „ABC Życia Duchowego”. Ojcowie posługują jako spowiednicy i kierownicy duchowi, prowadzą też dni skupienia i rekolekcje.

Zgromadzenia żeńskie wnoszą swój wkład w życie duchowe i pastoralne Archidiecezji poprzez różnorodną posługę wobec chorych, ubogich i potrzebujących.
Siostry od Aniołów niosą pomoc osobom starszym i samotnym. Posługują również w parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku.
Zgromadzenie Małych Sióstr Bożej Opatrzności niesie pomoc cierpiącym poprzez pracę i posługę pielęgniarską w Hospicjum Bożej Opatrzności w Białymstoku oraz poprzez pomoc osobom potrzebującym w ich domach.
Córki Maryi Wspomożycielki (Salezjanki) w Różanymstoku pracują z dziećmi i młodzieżą żeńską jako katechetki i w domu dziecka.
Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny opiekuje się dziećmi i młodzieżą, zwłaszcza z ubogich rodzin i sierotami. Siostry prowadzą bursę dla młodzieży, pracują z rodzinami patologicznymi i pomagają osobom samotnym.
Siostry Franciszkanki od Cierpiących posługują chorym i cierpiącym, prowadzą dom opieki społecznej przy ul. Proletariackiej w Białymstoku.
Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego szerzy kult Jezusa Miłosiernego. Siostry pracują jako katechetki, kucharki w seminarium duchownym i jako zakrystianki w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo w Archidiecezji prowadzi przedszkole przy Rynku Kościuszki w Białymstoku.
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki) ewangelizuje i propaguje dzieła miłosierdzia. Siostry pracują jako katechetki, zakrystianki, prowadzą schole oraz wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.
Siostry Misjonarki Świętej Rodziny są najliczniejszym zgromadzeniem na terenie Archidiecezji Białostockiej. Siostry prowadzą przedszkola, szkołę podstawową i gimnazjum, dzienne centrum terapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych, pracują w Kurii Metropolitalnej Białostockiej oraz w rezydencji biskupiej. Znaczącą posługą jest praca Misjonarek Świętej Rodziny na rzecz jedności chrześcijan, którą prowadzą już od ponad 40 lat w Białymstoku. Odbywają się tu coroczne rekolekcje ekumeniczne, prowadzona jest praca z małżeństwami mieszanymi.
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny (­Nazaretanki) pracują w archidiecezjalnej Caritas, prowadzą Dom Samotnej Matki oraz świetlicę dla dzieci w Supraślu.
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej pomaga osobom starszym i opiekuje się chorymi. Siostry troszczą się również o kościół w Bobrówce.
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii (Eucharystki) w dwóch domach – w Sokółce i Kleosinie – szerzy pobożność Jezusa Eucharystycznego poprzez Adorację Najświętszego Sakramentu. Siostry pracują jako katechetki, opiekują się chorymi, pracują jako zakrystianki, a także w biurze i w kuchni w domu ojców werbistów.
Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza poświęca się wychowaniu dzieci i młodzieży. W Białymstoku prowadzi dom dziecka „Nasz Dom: Dobry Pasterz” oraz świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z trudnych rodzin.
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (Służebniczki śląskie) pracują jako katechetki i zakrystianki oraz prowadzą dom Arcybiskupa Seniora przy ul. Cedrowej w Białymstoku.
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej (Służki) pracują w służbie zdrowia (lekarka, pielęgniarka, psycholog), w bibliotece seminaryjnej oraz jako katechetki.
Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Terezjanki) prowadzi dom dla trudnej młodzieży w Wasilkowie. Siostry pracują również jako katechetki.


MĘSKIE ZGROMADZENIA ZAKONNE

 • Towarzystwo Salezjańskie (SDB)
  Parafia pw. Ofiarowania NMP, Różanystok 16, 16-200 Dąbrowa Biał,. tel. 85-712-80-08
  Salezjański Dom Wychowawczy, Różanystok 13b, 16-200 Dąbrowa Biał., tel. 85-712-84-08
 • Zgromadzenie Księży Werbistów (SVD)
  ul. Zambrowska 24, 16-001 Kleosin, tel. 85-747-49-55, fax 85-747-49-65
 • Towarzystwo Jezusowe (SJ)
  ul. Południowa 31, 15-341 Białystok, tel. 510-401-120
 • Instytut Dobrego Pasterza (IBP)
  ul. św. Andrzeja Boboli 49 A, 15-649 Białystok, tel. 608-762-919

 • Misjonarze Matki Bożej Pocieszenia (IMC)
  ul. Zachodnia 7 m 28, 15-345 Białystok, tel. 730-157-504ŻEŃSKIE ZGROMADZENIA ZAKONNE

Referentka zakonna w Archidiecezji Białostockiej - S. Anna Katarzyna Galewska, SM
referentkazak.bial@gmail.com

 • Zgromadzenie Sióstr od Aniołów
  ul. Łąkowa 15, 15-017 Białystok, tel. 85-732-30-18
 • Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (Salezjanki)
  Różanystok, 16-200 Dąbrowa Biał., tel. 85-712-80-91
 • Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca NMP (Sercanki)
  ul. Leszczynowa 28, 15-811 Białystok, tel. 85-654-39-64
 • Zgromadzenie Małych Sióstr Bożej Opatrzności
  ul. Cedrowa 31, 15-798 Białystok, tel. 85-654-40-20
  www.msbo.bialystok.pl, e-mail: msbo@bialystok.opoka.org.pl
 • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących
  ul. Proletariacka 8, 15-449 Białystok,tel. 85-652-40-97
 • Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
  ul. Poleska 42, 15-114 Białystok, tel. 85-654-55-28
  ul. Warszawska 46, 15-077 Białystok, tel. 85-748-20-32
 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo (Szarytki)
  ul. Rynek Kościuszki 5, 15-091 Białystok
  tel. 85-740-66-50, 85-740-66-51, e-mail: siostrybialsm@gmail.com
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki)
  ul. Gospodarska 25, 15-553 Białystok, tel. 85-743-15-76
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny
  Pl. Jana Pawła II 1, 15-087 Białystok, tel. 85-665-24-99
  ul. Stołeczna 5, 15-879 Białystok, tel. 85-718-84-64, e-mail: boleslawa.sanktuarium@gmail.com
  ul. Zielna 16, 15-339 Białystok, tel. 85-663-27-20, 85-745-28-33
  ul. Dobra 1A, 15-034 Białystok, tel. 85-741-57-46
  ul. Mickiewicza 43, 15-213 Białystok, tel. 85-732-19-84
 • Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny (Nazaretanki)
  ul. 3 Maja 5B, 16-030 Supraśl
 • Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii (Eucharystki)
  ul. Zambrowska 24, 15-601 Białystok-Kleosin, tel. 85-749-63-70
  ul. Wróblewskiego 4, 16-100 Sokółka, tel. 85-711-34-99
 • Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza (Pasterzanki)
  ul. Orzeszkowej 5, 15-083 Białystok, tel. 85-732-97-15
  ul. Tykocka 12, 19-120 Knyszyn, tel. 85-679-95-68, e-mail: pasterzanki@archibial.pl
 • Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej (Służebniczki)
  ul. Cedrowa 16A, 15-798 Białystok, tel. 85-653-30-10
  ul. Bema 97/40, 15-370 Białystok, tel. 85-744-00-04
 • Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej (Służki)
  ul. Ciołkowskiego 11/1, 15-245 Białystok, tel. 85-732-13-92
  ul. Szpitalna 20, 19-226 Goniądz, tel. 85-738-01-16
  ul. Mickiewicza 6, 16-100 Sokółka, tel. 85-711-48-89
 • Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus (Terezjanki)
  ul. Kościelna 1A, 19-100 Mońki, tel. 85-716-22-86
  ul. Kościelna 40, 16-010 Wasilków, tel. 85-710-43-02