Od początku napaści rosyjskiej na Ukrainę Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie dociera z pomocą. Hojne serca darczyńców pozwoliły ulżyć tysiącom potrzebujących a także pomóc w odbudowie kraju. Przekazana w pierwszych miesiącach pomoc to 1,3 miliona euro, a do końca roku ta suma wzrośnie o kolejne 3,27 miliona.

„Staramy się pomagać zwłaszcza osobom, które pozostały na Ukrainie. W wielu miejscach to właśnie kościoły czy cerkwie stały się lokalnymi centrami pomocy. W Kijowie udało nam się porozmawiać z bratem Błażejem, na co dzień pracującym w Sanktuarium św. o. Pio. Wyjaśnił nam, że kiedy krajem wstrząsnęła wojna, wierni szukali pomocy u księży i sióstr. Dolny kościół stał się dla nich schronem, noclegownią, stołówką i szpitalem. Miejscowi duszpasterze otoczyli opieką 120 osób, głównie kobiety i  dzieci. Potrzebujący otrzymywali żywność i pomoc medyczną. Tak dzieje się w każdym kraju wojny” – relacjonuje ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej PKWP.

„Wojna dostarcza nam dowodów na ogromne poświęcenie sióstr zakonnych i księży” – dodaje ks. Cisło i przypomina, że „na Ukrainie Kościół staje się wszystkim: szpitalem, kuchnią i noclegownią”. Wykładowca UKSW zobaczył to w trakcie wizyty w Kijowie. Odwiedził Sanktuarium św. o. Pio, gdzie na początku rosyjskiej napaści w dolnym kościele schronienie znalazło ponad 100 osób. Mieli oni dostęp do żywności i leków. „Bóg nie wyjechał z Ukrainy. Chcemy pomóc uwierzyć w to tym, którzy na własne oczy widzą okrucieństwo wojny”.

Ukraina wymaga ciągłego wysiłku humanitarnego. Dlatego to właśnie jej Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie postanowiło poświęcić tegoroczny Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. „Im dłużej trwa wojna, tym większe ryzyko obojętności. Uświadamiamy sobie ponownie, jak pilna jest pomoc na miejscu. Chcemy tym misjonarzom, którzy są w kraju wojny, siostrom i księżom, dać do ręki chleb, bo wiemy, że podzielą się nim z potrzebującymi” – zauważa dyrektor sekcji polskiej PKWP.

W niedzielę w Kościele w Polsce prowadzona będzie zbiórka środków na rzecz Ukrainy. „Tych, których stać, chcemy prosić o wsparcie materialne” – mówi ks. Cisło. Dodaje jednak, że nigdy nie wolno nam bagatelizować potęgi modlitwy. „Kiedy w trakcie Dnia Solidarności prosiliśmy Boga o pomoc dla naszych sióstr i braci z Pakistanu, doczekaliśmy się szybkiej odpowiedzi. Po kilku dniach światowe media obiegła informacja o uwolnieniu Asii Bibi” – dodaje.

Więcej o nadchodzącym Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym na stronie pkwp.org/ukraina. Wpłaty można kierować na konto: 87 1020 1068 0000 1402 0096 8990 z dopiskiem „Ukraina”.