„Gdy mówimy o człowieku mówimy o tajemnicy. Można się zbliżać do tej tajemnicy od różnych stron. Wielkość i znaczenie tego, co odkryjemy zależeć będzie od przyjętych założeń. Patrzymy na człowieka, jako całość. Staramy się go zrozumieć w świetle objawienia Bożego i doświadczenia” - mówił prelegent, o. Henryk Droździel SJ.

W konferencji podkreślał, że człowiek istnieje jako osoba, czyli jako byt świadomy, obdarzony zdolnością do przekraczania siebie i daru z siebie, czyli do miłości, nie definiowalny przez to, co posiada ani przez to, co robi, ale przez to, kim jest.

Referent zaznaczał, ze objawienie Boże i doświadczenie uczą, że człowiek - niezależnie od tego, jak usiłują to prezentować nienaukowe teorie - istnieje jako mężczyzna albo jako kobieta, a oboje, choć różni, są równi. „Ta jedność i różnorodność są wyrazem Bożego geniuszu. Mężczyzna powinien znać geniusz kobiety i odwrotnie” – wskazywał.

Ojciec Droździel tłumaczył dlaczego tak powinno być: „Aby nawzajem lepiej się rozumieć; przeżywać różnice, nie jako współzawodnictwo, ale wzajemne uzupełnianie się i obdarowywanie; wychodzić naprzeciw swoim potrzebom; nie interpretować reakcji drugiego wynikający z jego odmienności, jako złośliwości; z pokorą pomagać sobie wzrastać; szanować się w swojej psychologicznej tożsamości” - mówił.

Uzasadniał, że ostatecznie zamierzone przez Boga „napięcie” wynikające z różnorodności w jedności prowadzi do wzrostu w człowieczeństwie, uzdalnia do miłości tak Boga jak i bliźniego.

Jezuita stwierdził, że zadaniem konferencji jest przybliżenie zagadnienia, zasygnalizowanie jego wagi i złożoności oraz zachęta do zainteresowania się tematem. Chociaż kwestia wydaje się być bardzo teoretyczna i trzeba się poruszać po obszarach teologii, filozofii, psychologii i medycyny, to jednak wynikają z tego konkretne wnioski. „Okazuje się jeszcze raz, że nie ma nic bardziej praktycznego jak dobra teoria” - dodał.

Konferencję „Geniusz mężczyzny. Geniusz kobiety” zorganizowali Jezuici i Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Białymstoku.

Dziękujemy dyrektorowi i pracownikom Centrum Wystawowo-Konferencyjnego Archidiecezji Białostockiej za serdeczną gościnność i okazaną pomoc. Dziękujemy artystom Małgorzacie Piotrowskiej i Urszuli Iżbickiej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. Niech Zmartwychwstały Pan błogosławi Was i waszą posługę!