Tegoroczna pielgrzymka kolejarzy, zaplanowana na 7-8 listopada, odbywa się w skróconej formie. Z uwagi na istniejące zagrożenie epidemiologiczne pociągi pielgrzymkowe, które miały zostać uruchomione dla pielgrzymów, zostały odwołane. Uczestnictwo pielgrzymów możliwe jest jedynie we własnym zakresie. Warto dodać, że w ubiegłym roku we wspólnej modlitwie uczestniczyło 6 tysięcy pielgrzymów.

Dziś do sanktuarium przybyli więc tylko przedstawiciele spółek PKP, dyrektorzy, pracownicy kolei, administracji i związków zawodowych. Wystawiono kilka pocztów sztandarowych.

Wszystkich zebranych witał ks. Ryszard Marciniak, moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, wymieniając:prezesa Zarządu PKP Intercity S.A. Marka Chraniuka; prezesa zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Zbigniewa Tracichleba; oraz byłego, wieloletniego prezesa Zarządu PKP S.A. Andrzeja Wacha, corocznego uczestnika Pielgrzymek Kolejarzy, a także Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

Ze zgromadzonymi łączył się duchowo ks. Eugeniusz Zarębiński, krajowy duszpasterz kolejarzy, który, jak poinformowano, z powodów zdrowotnych musiał „zawrócić z połowy drogi na Jasną Górę”.

Uczestnicy pielgrzymi pozdrowili swoich kolegów – kolejarzy z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier, którzy co roku w swoich delegacjach przyjeżdżali na Jasną Górę.

„Wielki patron Europy św. Benedykt zachęcał, aby naszej pracy nadawać więcej wymiaru duchowego – mówił w homilii abp Tadeusz Wojda – Chodzi o to, aby ona mogła oznaczać coś więcej, niż tylko zwykłe, techniczne wykonywanie czynności w celu uzyskania korzyści. Podkreślał, że praca powinna pozostawać w ścisłym związku z modlitwą i życiem duchowym, i nie powinna być oderwana od naszej codziennej wiary. Wówczas nawet zmęczenie fizyczne z nią związane staje się darem, który oddajemy Bogu, i ofiarujemy innym ludziom. I dotyczy to każdej formy pracy, wykonywanej zarówno przez pracownika fizycznego, jak i intelektualnego, inżyniera czy technika, nauczyciela czy też ministra”.

„Chcemy, by nasza praca, którą wykonujemy każdego dnia, tworzyła nas, przemieniała, ubogacała i ukierunkowywała nieustannie ku Bogu” – podkreślał metropolita białostocki.

„Praca na kolei ma charakter wysoko współtwórczy. Koleje są społeczną usługą, z której każdego roku korzystają miliony ludzi. Pasażerowie zawierzają wam swoje życie. Ktoś powie, że dzieje się to automatycznie – tak. Ale tylko dlatego, iż wiedzą, że koleje są bezpieczne, że zapewniają dobrą usługę, że na podróżnych nie czyhają żadne niebezpieczeństwa. Dzięki waszej posłudze miliony ludzi mogą codziennie podejmować swoje obowiązki. Dzięki Bożej mądrości, która jest w was, oni mogą być spokojni, bo wy czuwacie nad ich bezpieczeństwem”.

Homilia Abp Tadeusza Wojdy

Słowa pozdrowienia w specjalnym liście skierowali do uczestników pielgrzymki przedstawiciele ministerstwa infrastruktury: Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i Andrzej Bitel, sekretarz stanu w ministerstwie.

Na zakończenie w imieniu kolejarzy Akt Zawierzenia złożył ks. Ryszard Marciniak, moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.