Poprzedziła go Msza św. sprawowana przez bp. Henryka Ciereszkę w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. W homilii zwrócił on uwagę na moc płynącą od zmartwychwstałego Chrystusa, która jest potrzebna, by realizować w życiu słowo Boże. Przypomniał, że „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29).

Po Eucharystii 56 uczniów z 18 szkół podstawowych z Białegostoku oraz Choroszczy, Dąbrowy Białostockiej i Dobrzyniewa Dużego udało się wraz z opiekunami do Szkoły Podstawowej nr 26, gdzie uczestnicy mogli wykazać się znajomością Listów św. Pawła Apostoła do Galatów i Efezjan. Finaliści napisali test oraz rozwiązali zadania aktywizujące.

Oczekując na wyniki, uczniowie i opiekunowie skorzystali ze słodkiego poczęstunku. Po przybyciu zaproszonych gości: bp. Henryka Ciereszki, Wicekurator Oświaty Barbary Buraczewskiej, Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej ks. Bogdana Skłodowskiego, Wicedyrektora tegoż wydziału - ks. Leszka Jakoniuka, proboszcza parafii Miłosierdzia Bożego ks. Andrzeja Kozakiewicza, konsultanta ds. religii rzymskokatolickiej Jolanty Wysztygiel, rozpoczęła się część artystyczna, podczas której uczniowie szkoły wraz z nauczycielami przypomnieli myśli św. Pawła i wyśpiewali prawdę o wolności, która ma swoje źródło w Chrystusie.

Laureatami tegorocznej edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej zostali:

- w kategorii klas IV-VI: Dominika Maria Jabłońska ze Szkoły Podstawowej im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku (I miejsce), Emilia Oświecińska ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej (II miejsce) oraz Julia Chudzińska ze Szkoły Podstawowej im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku. Wyróżnione zostały: Aleksandra Citko (Zespołu Szkoł Podstawowych im. Władysława Broniewskiego w Dobrzyniewie Dużym), Kinga Truchel (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Bronieckiego w Białymstoku) oraz Nela Wojtecka (Szkoła Podtawowa nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Białymstoku);

- w kategorii klas VII-VIII: Julia Nierodzik ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku (I miejsce), Wiktoria Dziejma ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy (II miejsce) oraz Agnieszka Oświecińska ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej. Wyróżnienia otrzymali: Szymon Gniedziejko (Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej), Maja Iwanowska oraz Jakub Popławski – oboje ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 Katarzyna Szostak-Król oraz zaproszeni goście wręczyli zwycięzcom nagrody, a wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali dyplomy i podziękowania. Fundatorzy nagród to: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej, parafia Miłosierdzia Bożego w Białymstoku i parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin w Białymstoku, Departament Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego oraz Szkoła Podstawowa nr 26 w Białymstoku.

Szczególne słowa podziękowania zostały skierowane Ireny Kardasz, koordynatora tegorocznej edycji konkursu.

Laureatom i wyróżnionym gratulujemy, wszystkim dziękujemy za obecność i życzymy dalszego zapału do poznawania słowa Bożego.