Białystok reprezentowany był przez zorganizowane grupy z następujących parafii wraz z duszpasterzami: Ducha Św. – ks. Jerzy Ostrowski, wikariusz; Św. Jadwigi Królowej – ks. Krzysztof Rogożyński, wikariusz; Św. Karola Boromeusza – ks. kanonik Mirosław Niebrzydowski, proboszcz; Św. Maksymiliana Kolbe – ks. prof. Adam Skreczko, proboszcz; MB Różańcowej; Najświętszego Serca Jezusowego - ks. Witold Skrouba, proboszcz; Św. Rocha - ks. prałat Tadeusz Żdanuk, proboszcz; Świętej Rodziny - ks. kanonik Stanisław Gudel, wikariusz; Św. Wojciecha – ks. dr Adam Szot, wikariusz; Wszystkich Świętych – ks. Adam Anuszkiewicz i ks. Sławomir Laskowski, wikariusze; Zmartwychwstania Pańskiego – ks. dr prałat Stanisław Hołodok, proboszcz. Liczna też była grupa wiernych spoza Białegostoku. Przybyli członkowie Kół Żywego Różańca z Parafii Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie – ks. Marek Solniczek, wikariusz, Św. Brata Alberta w Mońkach – ks. Józef Murziński, emerytowany kapłan; MB Częstochowskiej i Św. Kazimierza w Mońkach – ks. Wojciech Wojtach, proboszcz; Św. Trójcy w Turośli Kościelnej – ks. Piotr Buśko, wikariusz; NMP Matki Kościoła i Parafii Miłosierdzia Bożego w Wasilkowie – ks. Kamil Snarski, wikariusz.

Byli też członkowie kół różańcowych z  parafii miejscowej i sąsiednich. Wszystkich serdecznie powitał proboszcz i kustosz sanktuarium ks. Adam Wtulich SDB. Poprowadził też I radosną część różańca. Przygotowane przez siebie rozważanie tajemnic odczytały miejscowe siostry salezjanki. Koncelebrowanej przez 17 kapłanów mszy św. w intencji kół różańcowych, pielgrzymów i ich rodzin, przewodniczył ks. Artur Sulik SDB posługujący w Sanktuarium MB Różanostockiej. On też wygłosił kazanie. Jego tematem było znaczenie modlitwy różańcowej w życiu wiernych świeckich oraz kapłanów i osób konsekrowanych. Kaznodzieja ilustrował swoje tezy faktami z życia św. Jana Bosko. Omówił szerzej zdarzenie, kiedy ten święty gotów był zerwać przyjaźń z człowiekiem hojnie wspierającym jego działalność, który namawiał go do porzucenia tej formy pobożności. Przywołał też postać bł. Józefa Kowalskiego, salezjanina, który w obozie koncentracyjnym wolał ponieść śmierć męczeńską niż podeptać różaniec.

Po przerwie obiadowej ks. Adam Wtulich SDB wygłosił konferencję. Zarysował w niej umocowanie modlitwy różańcowej w Ewangelii oraz sposób przeżywania więzi z Bogiem i podążanie ku zbawieniu z różańcem jako drogowskazem. Zilustrował to wybranymi wydarzeniami z dziejów kultu Matki Bożej Różanostockiej. Ostatnim punktem programu była adoracja Najświętszego Sakramentu i część światła różańca z rozważaniem poszczególnych tajemnic, którą poprowadził ks. Paweł Rudnicki SDB.

Na zakończenie pielgrzymki słowa podziękowania za organizację uroczystości i gościnność skierował do różanostockich salezjanów ks. Tadeusz Żdanuk. Podczas różańcowej soboty różanostocka bazylika Ofiarowania NMP była tego dnia przepełniona. Frekwencja była taka mniej więcej taka jak w latach poprzednich. Na uwagę zasługuje też fakt, że tego samego dnia odbyła się ogólnopolska akcja "Różaniec do granic". Po zakończeniu uroczystości związanych z pielgrzymką Kół Żywego Różańca z pobliskiej Dąbrowy Białostockiej do Różanegostoku przybyła procesja różańcowa z ks. Marcinem Pyłko. Jej uczestnicy zawierzyli intencje akcji Matce Bożej Różanostockiej.