Kapituła nagrody, której przewodniczył Bp Henryk Ciereszko w uzasadnieniu napisała, że przyznano ją za „wybitną twórczość krytycznoliteracką i naukową, która z maestrią wydobywa chrześcijański wymiar literatury i kultury współczesnej”.

Spotkanie rozpoczęło się odczytaniem werdyktu Kapituły, po czym słowo do zaproszonych gości skierował Bp Henryk Ciereszko. „Cieszymy się ogromnie, że możemy uczestniczyć w uroczystościach, które podkreślają wartość i znaczenie tego, co czynimy w wymiarach sztuki i literatury, że możemy ukazywać osoby, które wnoszą piękny wkład w nasze dziedzictwo kulturowe i narodowe” – mówił.

Następnie przedstawiciele zarządu Stowarzyszenie Civitas Christiana wręczyli laureatowi nagrodę o raz medal im. Franciszka Karpińskiego, a dr hab. Dariusz Kulesza wygłosił okolicznościową laudację, przedstawiając zebranym zasługi i twórczość laureata.

Prof. Wojciech Ligęza, dziękując za wyróżnienie, podkreślał, że krytyka literacka, eseistyka oraz praca naukowa powinna, niezależnie od zmian humanistycznej orientacji uwzględniać wartości najważniejsze dla naszej kultury, wywodzącej się z kręgu chrześcijaństwa. „Literatura, która traci ukierunkowanie metafizyczne wyzbywa się pytań istotnych, staje się pustym popisem sprawności słowa, domeną zagubienia i krainą rozpaczy” – zauważył. 

Uroczystość zakończył recital wokalny światowej sławy śpiewaka Aleksandra Teligi, koncertującego m.in. w La Scali. Artyście akompaniowała na fortepianie małżonka, Halina Teliga, a towarzyszył żeński chórek.

Profesor Ligęza jest historykiem literatury, krytykiem, eseistą, profesorem tytularnym na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zakres jego naukowych zainteresowań to w szczególności poezja XX wieku oraz literatura emigracyjna.

Nagroda nadawana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. jest nie tylko promocją wartości chrześcijańskich w literaturze, ale jednocześnie pokazuje ważną dla Podlasia postać - Franciszka Karpińskiego, autora znanych pieśni nabożnych, takich jak: „Bóg się rodzi”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, „Kiedy ranne wstają zorze”. „Nie zna śmierci pan żywota”. Pieśni te były wykonywane po raz pierwszy w starym kościele farnym w Białymstoku.

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" od 1995 r. przyznaje Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego. Jej laureatami zostają osoby, których twórczość wyrasta z nurtu chrześcijańskiego. W poprzednich edycjach uhonorowani zostali m.in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, Wojciech Wencel, prof. dr hab. Anna Świderkówna, Edward Redliński, prof. dr hab. Stefan Sawicki, ks. Tadeusz Golecki.