Marsz poprzedziła Msza św. w kościele pw. św. Rocha, której przewodniczył Abp Senior Stanisław Szymecki.

W homilii ks. dr Ireneusz Korziński, nawiązując do czytań liturgicznych przypomniał, że królestwo Boże nie jest natury politycznej, ale duchowej. Wraz z żywą obecnością Chrystusa w Kościele jest ono wśród nas, jednak możemy je stracić, gdy „wyrzucamy Jezusa z naszego życia”.

Kaznodzieja podkreślał, ze zasiane w nas ziarno królestwa Bożego wzrasta dzięki wspólnocie Kościoła, sakramentom, ale przede wszystkim dzięki podstawowej wspólnocie, jaką jest rodzina. Nawiązując do nauczania Jana Pawła II o rodzinie zaznaczał, że rodzice powinny być wiarygodnymi świadkami wiary, która powinna kształtować ich postawy i wybory.

Ks. Korziński zaznaczał, że na tym „polu” ktoś jednak „wciąż sieje kąkol”. „Powinniśmy dziękować Bogu za wiele dobrych rodzin, ale także zapytać, dlaczego wielu, będących u władzy, przeszkadza to, że rodzina jest wierząca, że jest oparta na naturalnym związku mężczyzny i kobiety, na wartościach chrześcijańskich, że chce, aby w małżeństwie dzieci były owocem miłości małżonków, a nie kombinacją materiału genetycznego” – mówił.

Zachęcał zgromadzonych, aby budowali swoje rodziny na zasadach zgodnych z Ewangelią, a w ten sposób zapewniali dobre wychowanie dzieci. „To zapewni, że będą oni również dobrymi obywatelami, którzy przyczynią się do budowy przyszłości wielkiej wspólnoty, jaką jest Polska”.

Po Mszy św. uczestnicy Marszu przeszli spod kościoła pw. św. Rocha na  plac przed katedrą. Przy dźwiękach Miejskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją Franciszka Mocarskiego, skandowali hasła będące wyrazem troski o obronę godności i wartości ludzkiego życia oraz rodziny.

Na placu przed archikatedrą z koncertem wystąpił zespół „Winnica”. Jedną z atrakcji popołudnia był „Bieg dla Jezusa”, w którym wzięło udział ponad 50 osób, dzieci młodzieży i całych rodzin. W ten sposób uczestnicy biegu chcieli podziękować Bogu za otrzymywane w życiu łaski. Intencje, w jakich biegli, mieli przyczepione do specjalnie przygotowanych na tę okazję koszulek.

Swoje stanowiska miały również białostockie pielgrzymki. Organizatorzy rozdawali materiały informacyjne oraz zapraszali do udziału w  tegorocznym pielgrzymowaniu. Okazje do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej miały również białostockie przedszkola i szkoły katolickie. W tegorocznym programie znalazł swoje miejsce blok misyjny.

„Czwarty kongres misyjny, który odbywa się w Polsce od 12 do 14 czerwca jest wielka okazją do świętowania, do docenienia pracy misyjnej misjonarzy rozproszonych po całym świecie i głoszących słowo Boże. Dzisiejsza niedziela jest też okazją, aby zachęcić wiernych do  odpowiedzialności za misje. Chcemy, aby pamiętali o modlitwie za  misjonarzy, za Kościół prześladowany, gdzie tak trudno jest głosić Chrystusa, a także do tego, aby poczuli się odpowiedzialni materialnie za całe dzieło misyjne” – mówił ks. Wojciech Wojtach, odpowiedzialny za  Misje i Papieskie dzieła Misyjne w archidiecezji białostockiej.

„Dziś chcemy również uroczyście pożegnać dwóch kapłanów naszej archidiecezji, którzy wyruszają do pracy misyjnej na Kubę. Jest to  wielkie wyzwanie, gdyż Kuba dopiero niedawno otworzyła swoje drzwi dla misjonarzy. Do tej pory większość kościołów była zamkniętych, bardzo wielu chrześcijan cierpiało nie mogąc wyznawać swojej wiary, uczestniczyć w Eucharystii czy w nabożeństwach” - podkreślał.

Ks. Wojtach dodał: „W sercu ks. Rafała Januszewskiego i ks. Adama Wińskiego pojawiło się takie pragnienie, aby tam właśnie głosić Ewangelię. Chcemy, aby nasz lokalny Kościół wspierał ich w tym dziele, by się za nich modlił w kolejnych dniach, tygodniach i miesiącach, bo to jest dla nich najważniejsze”.

O godz. 18.00 uroczystej Mszy św. w archikatedrze przewodniczył Abp. Edward Ozorowski. Po homilii arcybiskup metropolita przekazał krzyże misjonarzom, którzy w tym roku udadzą się na misje na Kubę, wyrażając im wdzięczność za przypomnienie misyjnej natury Kościoła.

O godz. 20.30 przed katedrą rozpoczął się koncert uwielbienia „Bogu Dźwięki”. Wraz ze scholą Adonai wystąpili w utalentowani muzycznie uczestnicy warsztatów, które od 11 czerwca odbywały się w  Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Archidiecezji Białostockiej. Są  to głównie członkowie białostockich ruchów i wspólnot, a „Bogu Dźwięki” to cykliczna już inicjatywa koncertu uwielbienia i dziękczynienia za  wizytę na ziemi białostockiej Papieża Jana Pawła II i ustanowienie Metropolii Białostockiej.