Seminarium Odnowy Wiary to cykl 11 spotkań, które zawierają odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe.Podczas Seminarium młodzimogli rozpocząć lub odnowić swoją więź z Bogiem i Kościołem poprzez osobiste spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.Oprócz uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach, młodzi byli zachęcani do codziennej modlitwy osobistej. Otrzymali własny zeszyt formacyjny, z fragmentami Słowa Bożego, rozważaniami, miejscem do zapisywania swoich pytań i spostrzeżeń, którymi mogli się później podzielić, na cotygodniowym spotkaniu, podczas punktu : dzielenie w małej grupie.

Spotkania Seminarium Odnowy Wiary młodych odbywały się w każdy poniedziałek w parafii św. Rocha. Rozpoczynało je uczestnictwo w Mszy Świętej parafialnej o 18:00 w Bazylice, następnie o 19:00 młodzi zbierali się w Kaplicy Akademickiej, aby podzielić się swoimi przemyśleniami w małych grupach, wysłuchać konferencji, świadectwa i zakończyć spotkanie wspólną modlitwą.

W Seminarium Odnowy Wiary uczestniczyło 120 młodych. Którzy zostali podzieleni na 20 grupek dzielenia, nad którymi czuwało 24 animatorów i ks. Kamil Dąbrowski. Cykl spotkań rozpoczął się 22.10.2018r. Konferencje podczas spotkań głosili duchowni i osoby świeckie, każda była poparta świadectwem życia. Podczas prowadzenia rekolekcji kierowano się zasadą „młodzi – młodym”.

Nowo powstała wspólnota będzie się spotykać co poniedziałek, w parafii św. Rocha, o 18:00 na Eucharystii i później spotkaniu formacyjnym w Kaplicy Akademickiej.