Rozpoczynając modlitwą do Ducha Świętego Metropolita Białostocki podkreślał, że zmiany proboszczów „są w dużej mierze podyktowane procesem zmian zachodzących w archidiecezji – niektórzy osiągnęli już wiek emerytalny, mają ważne powody zdrowotne lub osobiste, niekiedy zaś zmiany podyktowane są dobrem parafian”.

Zaznaczał, że parafia jest wspólnotą wyjątkową – małą cząstką archidiecezji, którą na swój sposób ją odzwierciedla. „Proboszcz i kapłani są w niej po to, aby głosić słowo Boże, sprawować sakramenty, opiekować się powierzoną im wspólnotą i prowadzić ją do świętości, troszczyć się w niej o chorych i potrzebujących. Dlatego jest to funkcja bardzo ważna, która wymaga odpowiednich kwalifikacji, ale przede wszystkim świętości osobistego życia i dobrego przykładu, by móc prowadzić innych ku Chrystusowi” – mówił Abp Wojda.

Nowym proboszczom gratulował i życzył światła i mocy Ducha Świętego oraz dziękował za przyjęcie funkcji.


Proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku został ks. kan. dr Józef Kozłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej

Proboszczem parafii pw. MB Fatimskiej w Białymstoku został ks. dr Adam Miastkowski, dotychczasowy duszpasterz akademicki i wiceoficiał Sądu Metropolitalnego.

Proboszczem parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku został ks. kan. dr Dariusz Sokołowski, dotychczasowy ojciec duchowny Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Proboszczem parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika i św. Faustyny Kowalskiej w Łubiance został ks. kan. mgr Jan Grecki, dotychczasowy proboszcz pw. MB Fatimskiej w Białymstoku.

Proboszczem parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku został ks. mgr Piotr Kobeszko, dotychczasowy rezydent tejże parafii.

Proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie został ks. kan. Leon Grygorczyk, dotychczasowy proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku.

Proboszczem parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej został ks. mgr lic. Wojciech Demianiuk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku.

Proboszczem parafii pw. św. Agnieszki w Goniądzu został ks. mgr lic. Robert Koller, dotychczasowy proboszcz pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce.

Proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce został ks. mgr lic. Andrzej Łukuć, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy.


Arcybiskup Metropolita wręczył również inne nominacje.

Ks. dr Ireneusz Korziński został mianowany wicekanclerzem Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Ks. prał. Józef Wiśniewski, dotychczasowy proboszcz pw. Ducha Świętego w Białymstoku przeszedł na emeryturę.

Ks. kan mgr. Jan Hołodok, dotychczasowy proboszcz NMP Królowej Rodzin w Białymstoku przeszedł na emeryturę.

Ks. mgr. Antoni Szczęsny, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika i św. Faustyny Kowalskiej w Łubiance przeszedł na emeryturę.

Ks. mgr Grzegorz Pigiel, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Agnieszki w Goniądzu został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kazimierza w Białymstoku

Ks. mgr Andrzej Rynkowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej będzie rezydentem w Domu Księży Emerytów.