Podczas Mszy św. o godz. 16.00, przy udziale kapłanów dekanatu Białystok Starosielce i innych parafii oraz licznie zgromadzonych wiernych z parafii oraz gości Abp Ozorowski poświęcił i wmurował kamień węgielny pod powstająca świątynię.

Wcześniej ks. prob. Jerzy Szyryngo oczytał akt wmurowania kamienia węgielnego, pod którym podpisali się uczestnicy uroczystości.

Projektantem świątyni jest architekt inż. Andrzej Nowakowski, a kierownikiem budowy Antoni Kalinowski.

Uroczystość w parafii poprzedził montaż słowno-muzyczny przygotowany przez scholę parafialną.

Ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz dziękują wszystkim parafianom i dobrodziejom, którzy pomagają wznosić nową świątynię oraz tym, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystość wmurowania kamienia węgielnego.