Arcybiskup białostocki podkreślił, że kapłaństwo i kapłani są ustanowieni przez Chrystusa. On ich wybiera i posyła, aby pełnili Jego dzieła. „Ludzie jednak odnoszą się do nich różnie, jednych wynoszą na ołtarze i beatyfikują, innych zabijają, zamykają w więzieniach lub bezlitośnie krytykują. Taki jest los kapłanów, co Pan Jezus już wcześniej zapowiedział” – zauważył.

„O kapłanach ciągle się jednak mówi, choćby w mediach, a to znaczy, że są potrzebni. Wyświecając dzisiaj nowych kapłanów pragnę im życzyć, aby trzymali się mocno Jezusa Chrystusa i trwali w Jego miłości, bo On jest Drogą, Prawdą i Życiem oraz wypełniali Jego słowa” – mówił, zachęcając, aby byli przewodnikami na drogach wiary dla wiernych. Arcybiskup dziękował także rodzicom neoprezbiterów za trud włożony w ich wychowanie, a im samym za odwagę pójścia za Chrystusem.

Podczas homilii kandydatów do kapłaństwa abp Ozorowski pouczał słowami: „Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Z nieustanną radością i prawdziwą miłością pełnijcie urząd posługiwania Chrystusa Kapłana, nie szukając korzyści własnej, lecz Jego chwały".

Po litanii do Wszystkich Świętych, Pasterz Kościoła białostockiego przez włożenie rąk i modlitwę święceń, udzielił diakonom święceń w stopniu prezbiteratu, którzy wcześniej wobec zebranych wyrazili wolę przyjęcia sakramentu i złożyli przyrzeczenia czci i wierności biskupowi i jego następcom. Po namaszczeniu rąk neoprezbiterom olejem Krzyżma św., Arcybiskup wręczył im patenę z hostią i kielich z winem na znak, że odtąd ich życie ma się utożsamiać ze składaną ofiarą eucharystyczną.

Po zakończeniu obrzędu święceń, nowi kapłani sprawowali dalej liturgię Mszy św. z abp. Ozorowskim, abp. Seniorem Stanisławem Szymeckim oraz księżmi profesorami. Neoprezbiterom, w tym ważnym dla nich wydarzeniu towarzyszyli rodzice, ich rodziny, proboszczowie parafii, z których pochodzą, a także licznie zgromadzeni kapłani i wierni.

Nowo wyświeceni kapłani dziękowali Bogu za dar życia i powołania do kapłaństwa, abp. Ozorowskiemu, który również rok temu udzielał im święceń diakonatu, księżom profesorom i wychowawcom, księżom spowiednikom za kształtowanie ich sumień, księżom proboszczom i braciom w kapłaństwie, którzy przez kilka lat towarzyszyli im w wzrastaniu w powołaniu, rodzicom za dar życia, wychowanie i wspieranie na obranej drodze, rodzinom za wsparcie, modlitwę i obecność, nauczycielom i przyjaciołom za wszelką życzliwość. Prosili o modlitwę, która będzie dla nich wsparciem w ich kapłańskim życiu.

Na koniec Eucharystii rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr hab. Andrzej Proniewski odczytał neoprezbiterom dekrety kierujące ich do posługi w parafiach archidiecezji, które następnie wręczył nowym kapłanom Arcybiskup Ozorowski. Ks. mgr Stanisław Bolesta został skierowany do pracy w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, ks. mgr Rafał Danilczuk do parafii pw. Narodzenia NMP w Krypnie, ks. mgr Jacek Guzowski do parafii pw. św. Antoniego w Sokółce, ks. mgr Adrian Karwowski do parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku, ks. mgr Adam Kiermut do parafii pw. św. Karola Boromeusza w Białymstoku, ks. mgr Łukasz Kruszewski do parafii pw. Świętej Trójcy w Sidrze, ks. mgr Robert Matys do parafii pw. św. Antoniego w Sokółce, ks. mgr Marcin Sztrom do parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku i ks. mgr Jakub Targoński do parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku.