Przywołując tegoroczny temat Nowenny Opieki: „Z Maryją na drogach społecznej krucjaty miłości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia” bp Henryk wskazał na postać Błogosławionego, który swoim nauczaniem, przykładem wiary i doświadczeniem życia, poprzez zawierzenie i oddanie się, aż po niewolę Maryi: „staje się niewątpliwie znakiem proroczym na dzisiaj, gdy pytamy o przyszłość wiary w naszym katolickim polskim narodzie”.

Mówiąc o obserwowanym obecnie „niepokojącym procesie osłabiania wiary, rozluźniania obyczajów, poddawania się światowości, nawet odstępstwa od Kościoła i dalej od wiary” pytał zgromadzonych: „Czy nas to boli, mobilizuje do pełniejszego świadectwa życia chrześcijańskiego, szukania dróg odnowy, do wołania o zmiłowanie u Boga?”, ukazując ratunek w prymasowskim zawierzeniu się wstawiennictwu Maryi i Jej orędownictwie. Przywołał również słowa, które były myślą przewodnią bł. kard. Wyszyńskiego „Per Mariam – Soli Deo” (Przez Maryję – Jedynemu, Samemu Bogu).

Powołując się na  program „Społecznej Krucjaty Miłości - ABC miłości bliźniego” ogłoszonej w 1967 r., w liście pasterskim na Wielki Post bp Henryk wskazał, że powstała ona z miłości do Boga i Matki Najświętszej, która „rodzi miłość do Ludu Bożego, miłość do każdego człowieka”. To właśnie z tego umiłowania zrodziło się pragnienie „aby każdy wierny, każdy Polak i Polka także, ze względu na Boga i przez miłość do Maryi, nawzajem miłość sobie okazywali”.

Z prymasowskiej misji „podtrzymywania i ożywiania wiary w narodzie, oraz odnowy życia codziennego poprzez miłość” powstał, aktualny również w naszych czasach, dekalog:

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata (siostrę).
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Kończąc Bp Henryk zachęcał zgromadzonych, aby włączając się w „Społeczną Krucjatę Miłości” „ujawniali w sobie zaufanie Bogu, oddanie Bogu, samemu Bogu – soli Deo”. Jest to zaproszenie, szczególnie podczas trwającej Nowenny Opieki, aby ofiarować się dobremu Bogu „per Mariam – przez Maryję, tu w naszej archikatedrze, przy cudownym wizerunku Pani Ostrobramskiej, przez Maryję, Matkę Miłosierdzia”.

W ramach nowenny 8 listopada przeżywany będzie Dzień Życia Konsekrowanego, 12 listopada - Dzień Kapłanów oraz Liturgicznej Służby Ołtarza, 13 listopada – Dzień Małżeństw i Rodzin, 14 listopada - Dzień Młodzieży zwany „Dniem u Mamy”. 16 listopad w  uroczystość Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia uroczystej Mszy św.  przewodniczył będzie abp Józef Guzdek, metropolita białostocki.

Kult Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia przeniósł z Wilna do Białegostoku Metropolita Wileński, abp Romuald Jałbrzykowski. Zmuszony do wyjazdu z Wilna, osiadł przy kościele farnym, późniejszej prokatedrze w Białymstoku. Już jesienią 1945 r., Arcybiskup zapoczątkował Nowennę Opieki Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nim kult Maryi w Ostrobramskim wizerunku podtrzymywali jego następcy: bp Henryk Gulbinowicz i bp Edward Kisiel. Po utworzeniu archidiecezji białostockiej w 1991 r., abp Kisiel wybrał Ostrobramską Matkę Miłosierdzia na patronkę arcybiskupstwa. Jan Paweł II w 1993 r. zezwolił na koronację obrazu. Odbyła się ona 5 czerwca 1995 r.