Metropolita białostocki, nawiązując do hasła tegorocznego Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16,20) podkreślał, że każdy, kto poprzez chrzest zanurzył się w śmierci Chrystusa i z Chrystusem powstał do nowego życia, jest zdeterminowany do wejścia na drogę sprawiedliwości.

Wyjaśniał, że „sprawiedliwy” w sensie biblijnym jest ten, „kto boi się Boga, czyli troszczy się o to, by nie utracić Bożego życia, by nie zawieść Bożego zaufania, by na miłość Boga odpowiedzieć miłością, by odczytać zamysł Boga wobec człowieka, poznać Jego wolę i odpowiedzieć na nią życiem”, i  tak rozumiana sprawiedliwość jest źródłem sprawiedliwości wobec drugiego człowieka i pragnienie z nim jedności w Bogu.

Arcybiskup zaznaczał, że sprawiedliwość jest jedną z cnót kardynalnych, na których wspiera się czynione przez człowieka i umotywowane miłością do człowieka dobro. Porządkuje ona relację człowieka do człowieka, obywatela do  państwa i państwa do obywatela, ale także pozwala odczytać prawdę o  sobie i budować życie na jej fundamencie, co oznacza „bycie sługą wszystkich”.

„Dzisiejszy świat zdaje się zatracać stworzony przez Boga porządek natury, przestaje uczestniczyć w Bożej sprawiedliwości i  sprawiedliwym stwórczym Bożym porządku” – stwierdził hierarcha, zachęcając uczestników nabożeństwa ekumenicznego do nieustannego nawracania serca, które jest potrzebne , aby ludzkie życie upodabniało się do życia Boga.

„Tylko nawracające się serce jest nadzieją na  jedność wyznawców Chrystusa. Tylko nawracające się serce jest nadzieją spełnienia się pragnienia Jezusa, aby ci, którzy wierzą w Niego byli jedno” – mówił, życząc takiego serca wszystkim chrześcijanom w  rozpoczynającym się Tygodniu Ekumenicznym.

Prawosławny abp Jakub, zwracając się do zgromadzonych na wspólnej modlitwie przypomniał, że w historii Kościoła zabrakło miłości i jedności tym, którzy powinni o nich świadczyć. Cytując rosyjskiego pisarza, Fiodora Dostojewskiego, zauważył, że „polem bitwy dziś są ludzkie serca, gdyż tam rozgrywa się walka pomiędzy dobrem a złem”.

„Gdy zwycięża dobro, pomiędzy ludźmi panuje dobro i miłość; gdy zwycięża zło – staje się ono siedliskiem ludzkiej pychy, zachłanności i nienawiści. To dlatego na  ziemi nie może zapanować pokój. Dzieje się tak począwszy od rodziny, poprzez lokalne społeczności i w życiu państwa” - zauważył.

„Dzieje się tak też niestety między nami, którzy nazywamy się dziećmi jednego Boga. Dlatego każdy z nas powinien zacząć przemieniać własne serce, aby stało się ono źródłem dobroci i miłosierdzia względem drugiego człowieka. Nie możemy zamknąć się w sobie i uważać, że zbawienie należy się tylko nam” – dodał abp Jakub.

W ekumenicznej modlitwie wraz z  duchownymi i wiernymi obu Kościołów, uczestniczyli wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Adam Musiuk oraz burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski. Jak co roku na nabożeństwo przybyli alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w  Białymstoku, siostry zakonne oraz przedstawiciele wspólnot protestanckich.

W ramach Tygodnia Ekumenicznego jutro, w  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku zostanie odprawiona Msza św. o jedność chrześcijan pod przewodnictwem abp. Tadeusza Wojdy. Kazanie wygłosi abp Jakub, ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Tradycyjnie Tygodniowi Ekumenicznemu w  Archidiecezji Białostockiej towarzyszyć będzie modlitwa osób konsekrowanych, Trójgłos Ekumeniczny: „Młodzi wyzwaniem chrześcijaństwa” w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz imprezy kulturalne i sportowe.